Thứ Ba, ngày 17 tháng 6 năm 2014

Thêm một phần mềm quản lý phòng chứng nhận hợp chuẩn máy được Bộ TT.

TRUNG TÂM GIÁM ĐỊNH VÀ CHỨNG NHẬN HỢP CHUẨN HỢP QUY Năm bộ quản lý, chứng nhận hợp chuẩn 80 tiêu chuẩn nhưng vẫn thiếu


I. Chứng nhận ISO 22000


Thông tư này chính thức có hiệu lực từ ngày 1/1/2011, và là hoạt động bắt buộc đối với tổ chức, cá nhân có sản phẩm, hàng hóa VLXD là đối tượng áp dụng của các quy chuẩn kỹ thuật tương ứng hoặc tiêu chuẩn kỹ thuật bắt buộc áp dụng khi chưa được chuyển thành các quy chuẩn kỹ thuật Nội dung Thông tư đưa ra những điều kiện để các tổ chức nhận được chứng nhận hợp quy. Bên cạnh đó cũng quy định về trách nhiệm của các cơ quan quản lý như Vụ Khoa học Công nghệ - Môi trường Bộ Xây dựng; Vụ vật liệu xây dựng Bộ Xây dựng và Sở Xây chung nhan hop chuan hop q dựng các tỉnh, thành trên cả nước.DiaOcOnline.vn. Hộp đen được nhà sản xuất khẳng định có giá ưu việt nhất trên thị trường hiện nay ..


Đồng chí Tô Anh Dũng, Chánh Văn phòng Bộ, Phó Trưởng ban Chỉ đạo ISO và các đơn vị chức năng của Bộ họp với Đoàn đánh giá. Ảnh: TG&VN/Minh Châu. Trong buổi làm việc với Đoàn, Thứ trưởng Nguyễn Phương Nga - Trưởng Ban Chỉ đạo ISO Bộ Ngoại giao vui mừng với kết quả đạt được, khẳng định Lãnh đạo Bộ rất quan tâm, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc với mục tiêu cao nhất là đạt hiệu quả thực chất, đánh giá cao nỗ lực của cán bộ công chức của Bộ thời gian qua. Thứ trưởng Nguyễn Phương Nga cũng đánh giá cao và tiếp thu những ý kiến đóng góp của Đoàn, đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục mở rộng và cải tiến hai HTQLCL này trong thời gian tới.Trước đó, Đoàn Đánh giá đã làm việc với Ban lãnh đạo HTQLCL do đồng chí Tô Anh Dũng - Chánh Văn phòng Bộ chủ trì và Ban lãnh đạo HTQLCL do đồng chí Trần Thị Hà Phương - Phó Cục trưởng Cục Lãnh sự chủ trì. Đoàn đã thực hiện đánh giá chứng nhận tại 17 phòng chức năng thuộc Văn phòng, Vụ Luật pháp và Điều ước quốc tế, Vụ Tổ chức Cán bộ, Cục Quản trị Tài vụ và Cục Lãnh sự, đánh giá cao việc áp dụng các quy trình tác nghiệp, đặc biệt là việc ứng dụng công nghệ thông tin vào công việc, đồng thời cũng nêu một số góp ý để tiếp tục hoàn thiện HTQLCL thời gian tới. Đồng chí Tô Anh Dũng, Chánh Văn phòng Bộ, Phó Trưởng ban Chỉ đạo ISO và các đơn vị chức năng của Bộ họp với Đoàn đánh giá. Ảnh: TG&VN/Minh Châu Hoạt động của Đoàn lần này nhằm đánh giá chứng nhận việc xây dựng, áp dụng HTQLCL tại Bộ Ngoại giao và HTQLCL của Cục Lãnh sự trong một năm rưỡi qua. Căn cứ vào Kế hoạch triển khai ISO của Bộ tháng 3/2011, Lãnh đạo Bộ Ngoại giao đã phê duyệt Đề án xây dựng, áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008, thành lập Ban Chỉ đạo và Tổ Công tác ISO của Bộ vào tháng 9/2011, đồng thời triển khai mời tổ chức tư vấn vào tư vấn xây dựng HTQLCL. Trên cơ sở các lớp đào tạo kiến thức và kỹ năng xây dựng, áp dụng HTQLCL và hệ thống 43 tài liệu và quy trình tác nghiệp được ban hành từ tháng 12/2011, Bộ Ngoại giao đã thực hiện 02 đợt đánh giá nội bộ chính thức và 02 đợt không chính thức. Qua đó, có thể thấy HTQLCL được xây dựng, áp dụng đúng tiến độ đề ra, hiệu quả công tác được nâng cao rõ rệt cả về quy trình xử lý, năng lực lãnh đạo, tác phong của cán bộ và hồ sơ lưu trữ. Các quy trình tác nghiệp của Bộ chung nhan hop chuan la gi Ngoại giao bao quát nhiều công tác quan trọng của Bộ như: các quy trình về giải quyết các thủ tục hành chính theo kết quả rà soát của Đề án 30; các quy trình quản lý văn bản đi đến, báo cáo chương trình công tác, trình xin ý kiến Lãnh đạo Bộ, tiếp nhận và xử lý phản ánh và kiến nghị về quy định hành chính, góp ý văn bản quy phạm pháp luật, ký kết điều ước quốc tế, tuyển dụng, đào tạo, thanh toán nội bộ, cung cấp và bảo dưỡng tài sản, thi đua khen thưởng, quản lý hội nghị và hội thảo quốc tế… Hiện nay, Sở Ngoại vụ thành phố Hồ Chí Minh cơ quan trực thuộc Bộ Ngoại giao cũng đang tích cực triển khai xây dựng và áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 đối với các thủ tục hành chính và các hoạt động tác nghiệp liên quan. Ngoài ra, Bộ Ngoại giao cũng đang nghiên cứu xây dựng một mô hình khung đặc thù theo tiêu chuẩn này, áp dụng chung cho các thủ tục hành chính tại các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ./.Tuấn Anh. ROBOT là công ty chuyên sản xuất các sản phẩm ngành điện gồm dây cáp điện, các loại thiết bị điện và là thương hiệu nằm trong top Thương hiệu Quốc gia. Kết quả kinh doanh hằng năm luôn tăng trưởng ở mức 30%. Kết quả trên tiếp tục khẳng định chất lượng sản phẩm, ưu thế cạnh tranh của sản phẩm Việt Nam trên thị trường quốc tế.M.P. Thông tư này chính thức có hiệu lực từ ngày 1/1/2011, và là hoạt động bắt buộc đối với tổ chức, cá nhân có sản phẩm, hàng hóa VLXD là đối tượng áp dụng của các quy chuẩn kỹ thuật tương ứng hoặc tiêu chuẩn kỹ thuật bắt buộc áp dụng khi chưa được chuyển thành các quy chuẩn kỹ thuật Nội dung Thông tư đưa ra những điều kiện để các tổ chức nhận được chứng nhận hợp quy. Bên cạnh đó cũng quy định về trách nhiệm của các cơ quan quản lý như Vụ Khoa học Công nghệ - Môi trường Bộ Xây dựng; Vụ vật liệu xây dựng Bộ Xây dựng và Sở Xây dựng các tỉnh, thành trên cả nước.DiaOcOnline.vn .. Đồng chí Tô Anh Dũng, Chánh Văn phòng Bộ, Phó Trưởng ban Chỉ đạo ISO và các đơn vị chức năng của Bộ họp với Đoàn đánh giá. Ảnh: TG&VN/Minh Châu. Trong buổi làm việc với Đoàn, Thứ trưởng Nguyễn Phương Nga - Trưởng Ban Chỉ đạo ISO Bộ Ngoại giao vui mừng với kết quả đạt được, khẳng định Lãnh đạo Bộ rất quan tâm, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc với mục tiêu cao nhất là đạt hiệu quả thực chất, đánh giá cao nỗ lực của cán bộ công chức của Bộ thời gian qua. Thứ trưởng Nguyễn Phương Nga cũng đánh giá cao và tiếp thu những ý kiến đóng góp của Đoàn, đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục mở rộng và cải tiến hai HTQLCL này trong thời gian tới.Trước đó, Đoàn Đánh giá đã làm việc với Ban lãnh đạo HTQLCL do đồng chí Tô Anh Dũng - Chánh Văn phòng Bộ chủ trì và Ban lãnh đạo HTQLCL do đồng chí Trần Thị Hà Phương - Phó Cục trưởng Cục Lãnh sự chủ trì. Đoàn đã thực hiện đánh giá chứng nhận tại 17 phòng chức năng thuộc Văn phòng, Vụ Luật pháp và Điều ước quốc tế, Vụ Tổ chức Cán bộ, Cục Quản trị Tài vụ và Cục Lãnh sự, đánh giá cao việc áp dụng các quy trình tác nghiệp, đặc biệt là việc ứng dụng công nghệ thông tin vào công việc, đồng thời cũng nêu một số góp ý để tiếp tục hoàn thiện HTQLCL thời gian tới. Đồng chí Tô Anh Dũng, Chánh Văn phòng Bộ, Phó Trưởng ban Chỉ đạo ISO và các đơn vị chức năng của Bộ họp với Đoàn đánh giá. Ảnh: TG&VN/Minh Châu Hoạt động của Đoàn lần này nhằm đánh giá chứng nhận việc xây dựng, áp dụng HTQLCL tại Bộ Ngoại giao và HTQLCL của Cục Lãnh sự trong một năm rưỡi qua. Căn cứ vào Kế hoạch triển khai ISO của Bộ tháng 3/2011, Lãnh đạo Bộ Ngoại giao đã phê duyệt Đề án xây dựng, áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008, thành lập Ban Chỉ đạo và Tổ Công tác ISO của Bộ vào tháng 9/2011, đồng thời triển khai mời tổ chức tư vấn vào tư vấn xây dựng HTQLCL. Trên cơ sở các lớp đào tạo kiến thức và kỹ năng xây dựng, áp dụng HTQLCL và hệ thống 43 tài liệu và quy trình tác nghiệp được ban hành từ tháng 12/2011, Bộ Ngoại giao đã thực hiện 02 đợt đánh giá nội bộ chính thức và 02 đợt không chính thức. Qua đó, có thể thấy HTQLCL được xây dựng, áp dụng đúng tiến độ đề ra, hiệu quả công tác được nâng cao rõ rệt cả về quy trình xử lý, năng lực lãnh đạo, tác phong của cán bộ và hồ sơ lưu trữ. Các quy trình tác nghiệp của Bộ chung nhan hop chuan hop quy Ngoại giao bao quát nhiều công tác quan trọng của Bộ như: các quy trình về giải quyết các thủ tục hành chính theo kết quả rà soát của Đề án 30; các quy trình quản lý văn bản đi đến, báo cáo chương trình công tác, trình xin ý kiến Lãnh đạo Bộ, tiếp nhận và xử lý phản ánh và kiến nghị về quy định hành chính, góp ý văn bản quy phạm pháp luật, ký kết điều ước quốc tế, tuyển dụng, đào tạo, thanh toán nội bộ, cung cấp và bảo dưỡng tài sản, thi đua khen thưởng, quản lý hội nghị và hội thảo quốc tế… Hiện nay, Sở Ngoại vụ thành phố Hồ Chí Minh cơ quan trực thuộc Bộ Ngoại giao cũng đang tích cực triển khai xây dựng và áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 đối với các thủ tục hành chính và các hoạt động tác nghiệp liên quan. Ngoài ra, Bộ Ngoại giao cũng đang nghiên cứu xây dựng một mô hình khung đặc thù theo tiêu chuẩn này, áp dụng chung cho các thủ tục hành chính tại các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ./.Tuấn Anh. ROBOT là công ty chuyên sản xuất các sản phẩm ngành điện gồm dây cáp điện, các loại thiết bị điện và là thương hiệu nằm trong top Thương hiệu Quốc gia. Kết quả kinh doanh hằng năm luôn tăng trưởng ở mức 30%. Kết quả trên tiếp tục khẳng định chất lượng sản phẩm, ưu thế cạnh tranh của sản phẩm Việt Nam trên thị trường quốc tế.M.P. Thông tư này chính thức có hiệu lực từ ngày 1/1/2011, và là hoạt động bắt buộc đối với tổ chức, cá nhân có sản phẩm, hàng hóa VLXD là đối tượng áp dụng của các quy chuẩn kỹ thuật tương ứng hoặc tiêu chuẩn kỹ thuật bắt buộc áp dụng khi chưa được chuyển thành các quy chuẩn kỹ thuật Nội dung Thông tư đưa ra những điều kiện để các tổ chức nhận được chứng nhận hợp quy. Bên cạnh đó cũng quy định về trách nhiệm của các cơ quan quản lý như Vụ Khoa học Công nghệ - Môi trường Bộ Xây dựng; Vụ vật liệu xây dựng Bộ Xây dựng và Sở Xây dựng các tỉnh, thành trên cả nước.DiaOcOnline.vn .


II. Chứng nhận VietGAP
Chứng nhận hợp quy kính xây dựng NQA chứng nhận chất lượng chứng nhận hợp chuẩn dây cáp điện Robot


.Giấy chứng nhận hợp quy. Phạm Phú Diễn, Thanh Oai, Hà NộiTheo điều 7 Quy định chứng nhận và công bố phù hợp tiêu chuẩn đối với sản phẩm thuộc quản lý chuyên ngành của Bộ Bưu chính, Viễn thông ban hành kèm theo Quyết định số 44/2006/QĐ-BBCVT ngày 3/11/2006 của Bộ Bưu chính, Viễn thông, các trường hợp không phải chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn gồm có: Các sản phẩm nhập khẩu theo người hoặc qua đường hàng hóa để sử dụng cho mục đích cá nhân gồm: sản phẩm điện tử, công nghệ thông tin, thiết bị đầu cuối cố định và di động đối với các dịch vụ viễn thông và Internet đã được phép cung cấp và sử dụng tại Việt Nam; sản phẩm nhập khẩu để trưng bày, triển lãm, trình diễn hoặc làm mẫu phục vụ cho việc đo kiểm chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn; các thiết bị phát, thu - phát sóng vô tuyến điện của cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự của nước ngoài, cơ quan đại diện tổ chức quốc tế tại Việt Nam, đoàn đại biểu cấp cao nước ngoài đến thăm Việt Nam được hưởng quy chế ưu đãi, miễn trừ ngoại giao; các phóng viên nước ngoài vào hoạt động báo chí ngắn hạn ở Việt Nam có giấy phép hoạt động báo chí của Bộ Ngoại giao; khai thác viên vô tuyến điện nghiệp dư.Nếu các sản phẩm bạn nhập khẩu chung nhan hop chuan la gi không thuộc các diện nói trên thì phải xin chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn”. Tại Quyết định số 44/2006/QĐ-BBCVT nói trên và các văn bản quy phạm pháp luật khác liên quan không quy định về số lượng sản phẩm nhập khẩu. Bộ trưởng Bộ TT&TT - Nguyễn Bắc Son: Sắp tới, Bộ TT&TT sẽ phối hợp với Bộ Công Thương để có biện pháp siết chặt quản lý các thiết bị thu truyền hình số không đúng quy chuẩn kỹ thuật lọt” vào thị trường Việt Nam. Hộp đen được nhà sản xuất khẳng định có giá ưu việt nhất trên thị trường hiện nay Điểm dáng chú ý của Eposi GH-12 chính là sản phẩm giám sát hành trình hợp quy có giá bán chỉ 2,5 triệu đồng chưa bao gồm VAT, được bảo hành 2 năm trên toàn quốc. Eposi GH-12 có đầy đủ các tính năng theo quy định bắt buộc tại thông tư 08/2011/TT-BGTVT ban hành quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về thiết bị giám sát hành trình của xe ô tô như: thông tin về xe và lái xe, hành trình của xe, tốc độ vận hành, số lần và thời gian dừng, đỗ… Ngoài những tính năng trên, thiết bị này tích hợp nhiều tiện ích như: lưu trạng thái xe và thời gian ngay cả khi rút điện, tự động cập nhật chương trình từ xa qua GPS, giao tiếp 2 chiều với trung tâm, in trực tiếp trên máy in di động cầm tay, nhiều giao tiếp và nhiều lựa chọn cho các tính năng mở rộng khác camera, phát âm thanh bằng giọng nói, thẻ lái xe không dây RFID…. Đại diện Công ty CP Phát triển công nghệ Eposi cho biết, với ưu thế tự sản xuất cả phần cứng và phần mềm, công ty có thể tiếp tục cải tiến Eposi GH-12 đáp ứng nhiều tính năng mở rộng khác theo yêu cầu của khách hàng. T.Phương .


Dấu hợp quy được dán lên sản phẩm đạt chuẩn. Theo quy định trong Nghị định 171/2013/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt, với lỗi điều khiển xe ôtô chạy quá tốc độ từ 5 - 10km sẽ chịu mức phạt hành chính từ 600.000 - 800.000đ; Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 đến 20km/h sẽ phạt từ 2 triệu - 3 triệu đồng; Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 đến 35km/h sẽ phạt từ 4 triệu đến 6 triệu đồng; Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 35km/h; điều khiển xe đi ngược chiều trên đường cao tốc sẽ phạt từ 7 triệu - 8 triệu đồng và với lỗi điều khiển xe lạng lách, đánh võng; chạy quá tốc độ đuổi nhau trên đường bộ cũng bị phạt từ 7 - 8 triệu đồng. Dù mức phạt cao, không phải lái xe không biết, song trên thực tế không ít lái xe vẫn phớt” quy định. ROBOT là công ty chuyên sản xuất các sản phẩm ngành điện gồm dây cáp điện, chứng nhận hợp chuẩn các loại thiết bị điện và là thương hiệu nằm trong top Thương hiệu Quốc gia. Kết quả kinh doanh hằng năm luôn tăng trưởng ở mức 30%. Kết quả trên tiếp tục khẳng định chất lượng sản phẩm, ưu thế cạnh tranh của sản phẩm Việt Nam trên thị trường quốc tế.M.P. Đồng chí Tô Anh Dũng, Chánh Văn phòng Bộ, Phó Trưởng ban Chỉ đạo ISO và các đơn vị chức năng của Bộ họp với Đoàn đánh giá. Ảnh: TG&VN/Minh Châu.. Tư vấn Haccp  Dù quy định có hiệu lực từ ngày 15/4/2010, nhưng đến thời điểm này, cả doanh nghiệp và cơ quan chức năng đều lúng túng trong thực hiện. Còn người tiêu dùng thì đỏ mắt cũng không mua được đồ chơi hợp chuẩn.Khi quy định trên bắt đầu có hiệu lực, các siêu thị đã thắt chặt đầu vào đối với mặt hàng đồ chơi trẻ em, yêu cầu các đơn vị cung cấp những lô hàng đồ chơi phải có gắn dấu hợp quy. Nhưng đến giờ, vẫn chưa có nhà cung cấp nào đáp ứng được yêu cầu này và thực tế, trên thị trường, các siêu thị, nhà sách, cửa hàng lớn nhỏ đều chưa có nơi nào bán đồ chơi gắn dấu hợp chuẩn.Mặc dù quy định mới đã có hiệu lực nhưng người tiêu dùng khó tìm mua được đồ chơi hợp chuẩnTrong khi đó, các đơn vị nhập khẩu, sản xuất đồ chơi trẻ em đang lúng túng như gà mắc tóc, vì đến giờ vẫn chưa nhận được một văn bản hướng dẫn cụ thể nào từ cơ quan chức năng. Một số doanh nghiệp đã thực hiện ký hợp đồng với Trung tâm Tiêu chuẩn đo lường chất lượng 3 Trung tâm 3 để đơn vị này giám sát, kiểm tra chất lượng, gắn dấu hợp quy cho đồ chơi. Nhưng giám đốc một công ty chuyên sản xuất đồ chơi bằng gỗ cho trẻ em bức xúc: Ký hợp đồng rồi, nhưng phía Trung tâm 3 chỉ mới yêu cầu tập huấn, kê khai số hàng tồn sản xuất trước ngày 15/4. Khi chúng tôi thắc mắc những lô hàng sản xuất sau ngày 15/4 xử lý thế nào thì không ai trả lời. Chúng tôi muốn chấp hành đúng quy định nhưng không biết cần phải làm gì nên đành tới đâu hay tới đó”. Ông Hoàng Lâm – PGĐ Trung tâm 3, cho biết: Việc thực hiện quy định về đồ chơi hợp chuẩn đang gặp phải một số vướng mắc vì lượng đồ chơi quá nhiều, lên đến hàng trăm mặt hàng và nguồn gốc phức tạp. Hầu hết các doanh nghiệp chưa có bằng chứng về sự hợp quy. Trong khi đó, có những quy định lẽ ra phải thực hiện từ khâu sản xuất. Theo quy định mới, đồ chơi trẻ em sẽ được đánh giá các chỉ tiêu an toàn về cơ lý, nồng độ hợp chất độc hại, độ PH trong đồ chơi có chất lỏng, nồng độ giới hạn của formaldehyde và amin thơm.... Theo ông Lâm, việc đánh giá cần nhiều thời gian, chi phí và Trung tâm 3 đang hướng dẫn các đơn vị nhập khẩu, sản xuất đồ chơi trẻ em thực hiện theo tiêu chuẩn mới. Hiện, các doanh nghiệp đến chứng nhận tiêu chuẩn hợp quy chưa nhiều. Điều này tạo cơ hội cho đồ chơi nhập lậu không an toàn được bày bán trộn lẫn. Là một đơn vị sản xuất đồ chơi trẻ em, bà Lê Hải Liễu – TGĐ Công ty gỗ Đức Thành, cho rằng: Quy định mới nhằm bảo vệ an toàn cho trẻ em, bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng là chủ trương đúng đắn. Nhưng nếu cơ quan chức năng không kiểm soát nghiêm nguồn hàng nhập lậu thì e rằng mục tiêu này khó đạt được. Bà Liễu cũng phân tích, với quy định mới, doanh nghiệp sản xuất sẽ phải tốn thêm chi phí cho việc kiểm tra, đánh giá hợp chuẩn và chi phí này chắc chắn sẽ cộng dồn vào giá thành sản phẩm. Như thế, chính người tiêu dùng sẽ chịu thêm gánh nặng này. Trong khi đó, giá thành đồ chơi nhập lậu lại rất rẻ.Ngay cả Chi cục Quản lý thị trường CC QLTT TP.HCM là đơn vị có trách nhiệm kiểm tra, kiểm soát đồ chơi lưu thông trên thị trường hiện cũng đang lúng túng trong xử lý vi phạm vì chưa có văn bản hướng dẫn thực hiện quy định mới như thế nào. Ông Đặng Văn Đức – Chi cục trưởng CC QLTT TP.HCM, cho biết, đã chỉ đạo các đội tăng cường kiểm tra mặt hàng đồ chơi trẻ em, nhưng cũng chỉ kiểm tra về hóa đơn chứng từ, đồ chơi cấm kinh doanh. Những lô hàng cấm kinh doanh hay nhập lậu sẽ áp dụng hình thức xử lý theo quy định. Còn hiện nay vẫn chưa có hướng xử lý đối với các lô hàng đồ chơi có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ mà không có dấu hợp chuẩn theo quy định mới.Trong khi người tiêu dùng đang chờ đợi một thị trường đồ chơi trẻ em an toàn thì phía cơ quan chức năng cho rằng cần phải có thời gian, còn thời gian bao lâu thì chưa nói được. Ông Lâm cho rằng: Thời gian bao lâu phụ thuộc vào sự kiểm soát của cơ quan chức năng. Nếu không nghiêm thì quy định sẽ chỉ là quy định. Điển hình như mặt hàng mũ bảo hiểm đã có quy định hợp chuẩn hơn hai năm nay, nhưng đến giờ vẫn chưa kiểm soát tốt.Nguyễn Cẩm. Hộp đen được nhà sản xuất khẳng định có giá ưu việt nhất trên thị trường hiện nay Điểm dáng chú ý của Eposi GH-12 chính là sản phẩm giám sát hành trình hợp quy có giá bán chỉ 2,5 triệu đồng chưa bao gồm VAT, được bảo hành 2 năm trên toàn quốc. Eposi GH-12 có đầy đủ các tính năng theo quy định bắt buộc tại thông tư 08/2011/TT-BGTVT ban hành quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về thiết bị giám sát hành trình của xe ô tô như: thông tin về xe và lái xe, hành trình của xe, tốc độ vận hành, số lần và thời gian dừng, đỗ… Ngoài những tính năng trên, thiết bị này tích hợp nhiều tiện ích như: lưu trạng thái xe và thời gian ngay cả khi rút điện, tự động cập nhật chương trình từ xa qua GPS, giao tiếp 2 chiều với trung tâm, in trực tiếp trên máy in di động cầm tay, nhiều giao tiếp và nhiều lựa chọn cho các tính năng mở rộng khác camera, phát âm thanh bằng giọng nói, thẻ lái xe không dây RFID…. Đại diện Công ty CP Phát triển công nghệ Eposi cho biết, với ưu thế tự sản xuất cả phần cứng và phần mềm, công ty có thể tiếp tục cải tiến Eposi GH-12 đáp ứng nhiều tính năng mở rộng khác theo yêu cầu của khách hàng. T.Phương. Theo quy định trong Nghị định 171/2013/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt, với lỗi điều khiển xe ôtô chạy quá tốc độ từ 5 chung nhan hop chuan hop quy - 10km sẽ chịu mức phạt hành chính từ 600.000 - 800.000đ; Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 đến 20km/h sẽ phạt từ 2 triệu - 3 triệu đồng; Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 đến 35km/h sẽ phạt từ 4 triệu đến 6 triệu đồng; Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 35km/h; điều khiển xe đi ngược chiều trên đường cao tốc sẽ phạt từ 7 triệu - 8 triệu đồng và với lỗi điều khiển xe lạng lách, đánh võng; chạy quá tốc độ đuổi nhau trên đường bộ cũng bị phạt từ 7 - 8 triệu đồng. Dù mức phạt cao, không phải lái xe không biết, song trên thực tế không ít lái xe vẫn phớt” quy định. Bộ trưởng Bộ TT&TT - Nguyễn Bắc Son: Sắp tới, Bộ TT&TT sẽ phối hợp với Bộ Công Thương để có biện pháp siết chặt quản lý các thiết bị thu truyền hình số không đúng quy chuẩn kỹ thuật lọt” vào thị trường Việt Nam.


III. Dây cáp điện robot đạt tiêu chuẩn chứng nhận hợp chuẩn chất lượng châu Âu


Thiết bị hộp đen” của Công ty Vinh Hiển có chip được sản xuất tại Hãng Trimble Mỹ. Sau hai tuần nữa, Công ty sẽ đưa sản phẩm được công nhận hợp quy bán ra thị trường. N.Linh. Để việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng trong cơ quan hành chính nhà nước đạt hiệu quả cần sự chung tay từ nhiều phía. Ảnh: Bảo Kha. Bộ trưởng Bộ TT&TT - Nguyễn Bắc Son: Sắp tới, Bộ TT&TT sẽ phối hợp với Bộ Công Thương để có biện pháp siết chặt quản lý các thiết bị thu truyền hình số không đúng quy chuẩn kỹ thuật lọt” vào thị trường Việt Nam. Dù quy định có hiệu lực từ ngày 15/4/2010, nhưng đến thời điểm này, cả doanh nghiệp và cơ quan chức năng đều lúng túng trong thực hiện. Còn người tiêu dùng thì đỏ mắt cũng không mua được đồ chơi hợp chuẩn.Khi quy định trên bắt đầu có hiệu lực, các siêu thị đã thắt chặt đầu vào đối với mặt hàng đồ chơi trẻ em, yêu cầu các đơn vị cung cấp những lô hàng đồ chơi phải có gắn dấu hợp quy. Nhưng đến giờ, vẫn chưa có nhà cung cấp nào đáp ứng được yêu cầu này và thực tế, trên thị trường, các siêu thị, nhà sách, cửa hàng lớn nhỏ đều chưa có nơi nào bán đồ chơi gắn dấu hợp chuẩn.Mặc dù quy định mới đã có hiệu lực nhưng người tiêu dùng khó tìm mua được đồ chơi hợp chuẩnTrong khi đó, các đơn vị nhập khẩu, sản xuất đồ chơi trẻ em đang lúng túng như gà mắc tóc, vì đến giờ vẫn chưa nhận được một văn bản hướng dẫn cụ thể nào từ cơ quan chức năng. Một số doanh nghiệp đã thực hiện ký hợp đồng với Trung tâm Tiêu chuẩn đo lường chất lượng 3 Trung tâm 3 để đơn vị này giám sát, kiểm tra chất lượng, gắn dấu hợp quy cho đồ chơi. Nhưng giám đốc một công ty chuyên sản xuất đồ chơi bằng gỗ cho trẻ em bức xúc: Ký hợp đồng rồi, nhưng phía Trung tâm 3 chỉ mới yêu cầu tập huấn, kê khai số hàng tồn sản xuất trước ngày 15/4. Khi chúng tôi thắc mắc những lô hàng sản xuất sau ngày 15/4 xử lý thế nào thì không ai trả lời. Chúng tôi muốn chấp hành đúng quy định nhưng không biết cần phải làm gì nên đành tới đâu hay tới đó”. Ông Hoàng Lâm – PGĐ Trung tâm 3, cho biết: Việc thực hiện quy định về đồ chơi hợp chuẩn đang gặp phải một số vướng mắc vì lượng đồ chơi quá nhiều, lên đến hàng trăm mặt hàng và nguồn gốc phức tạp. Hầu hết các doanh nghiệp chưa có bằng chứng về sự hợp quy. Trong khi đó, có những quy định lẽ ra phải thực hiện từ khâu sản xuất. Theo quy định mới, đồ chơi trẻ em sẽ được đánh giá các chỉ tiêu an toàn về cơ lý, nồng độ hợp chất độc hại, độ PH trong đồ chơi có chất lỏng, nồng độ giới hạn của formaldehyde và amin thơm.... Theo ông Lâm, việc đánh giá cần nhiều thời gian, chi phí và Trung tâm 3 đang hướng dẫn các đơn vị nhập khẩu, sản xuất đồ chơi trẻ em thực hiện theo tiêu chuẩn mới. Hiện, các doanh nghiệp đến chứng nhận tiêu chuẩn hợp quy chưa nhiều. Điều này tạo cơ hội cho đồ chơi nhập lậu không an toàn được bày bán trộn lẫn. Là một đơn vị sản xuất đồ chơi trẻ em, bà Lê Hải Liễu – TGĐ Công ty gỗ Đức Thành, cho rằng: Quy định mới nhằm bảo vệ an toàn cho trẻ em, bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng là chủ trương đúng đắn. Nhưng nếu cơ quan chức năng không kiểm soát nghiêm nguồn hàng nhập lậu thì e rằng mục tiêu này khó đạt được. Bà Liễu cũng phân tích, với quy định mới, doanh nghiệp sản xuất sẽ phải tốn thêm chi phí cho việc kiểm tra, đánh giá hợp chuẩn và chi phí này chắc chắn sẽ cộng dồn vào giá thành sản phẩm. Như thế, chính người tiêu dùng sẽ chịu thêm gánh nặng này. Trong khi đó, giá thành đồ chơi chung nhan hop chuan nhập lậu lại rất rẻ.Ngay cả Chi cục Quản lý thị trường CC QLTT TP.HCM là đơn vị có trách nhiệm kiểm tra, kiểm soát đồ chơi lưu thông trên thị trường hiện cũng đang lúng túng trong xử lý vi phạm vì chưa có văn bản hướng dẫn thực hiện quy định mới như thế nào. Ông Đặng Văn Đức – Chi cục trưởng CC QLTT TP.HCM, cho biết, đã chỉ đạo các đội tăng cường kiểm tra mặt hàng đồ chơi trẻ em, nhưng cũng chỉ kiểm tra về hóa đơn chứng từ, đồ chơi cấm kinh doanh. Những lô hàng cấm kinh doanh hay nhập lậu sẽ áp dụng hình thức xử lý theo quy định. Còn hiện nay vẫn chưa có hướng xử lý đối với các lô hàng đồ chơi có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ mà không có dấu hợp chuẩn theo quy định mới.Trong khi người tiêu dùng đang chờ đợi một thị trường đồ chơi trẻ em an toàn thì phía cơ quan chức năng cho rằng cần phải có thời gian, còn thời gian bao lâu thì chưa nói được. Ông Lâm cho rằng: Thời gian bao lâu phụ thuộc vào sự kiểm soát của cơ quan chức năng. Nếu không nghiêm thì quy định sẽ chỉ là quy định. Điển hình như mặt hàng mũ bảo hiểm đã có quy định hợp chuẩn hơn hai năm nay, nhưng đến giờ vẫn chưa kiểm soát tốt.Nguyễn Cẩm .. Thiết bị hộp đen” của Công ty Vinh Hiển có chip được sản xuất tại Hãng Trimble Mỹ. Sau hai tuần nữa, Công ty sẽ đưa sản phẩm được công nhận hợp quy bán ra thị trường. N.Linh. Để việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng trong cơ quan hành chính nhà nước đạt hiệu quả cần sự chung tay từ nhiều phía. Ảnh: Bảo Kha. Bộ trưởng Bộ TT&TT - Nguyễn Bắc Son: Sắp tới, Bộ TT&TT sẽ phối hợp với Bộ Công Thương để có biện pháp siết chặt quản lý các thiết bị thu truyền hình số không đúng quy chuẩn kỹ thuật lọt” vào thị trường Việt Nam. Dù quy định có hiệu lực từ ngày 15/4/2010, nhưng đến thời điểm này, cả doanh nghiệp và cơ quan chức năng đều lúng túng trong thực hiện. Còn người tiêu dùng thì đỏ mắt cũng không mua được đồ chơi hợp chuẩn.Khi quy định trên bắt đầu có hiệu lực, các siêu thị đã thắt chặt đầu vào đối với mặt hàng đồ chơi trẻ em, yêu cầu các đơn vị cung cấp những lô hàng đồ chơi phải có gắn dấu hợp quy. Nhưng đến giờ, vẫn chưa có nhà cung cấp nào đáp ứng được yêu cầu này và thực tế, trên thị trường, các siêu thị, nhà sách, cửa hàng lớn nhỏ đều chưa có nơi nào bán đồ chơi gắn dấu hợp chuẩn.Mặc dù quy định mới đã có hiệu lực nhưng người tiêu dùng khó tìm mua được đồ chơi hợp chuẩnTrong khi đó, các đơn vị nhập khẩu, sản xuất đồ chơi trẻ em đang lúng túng như gà mắc tóc, vì đến giờ vẫn chưa nhận được một văn bản hướng dẫn cụ thể nào từ cơ quan chức năng. Một số doanh nghiệp đã thực hiện ký hợp đồng với Trung tâm Tiêu chuẩn đo lường chất lượng 3 Trung tâm 3 để đơn vị này giám sát, kiểm tra chất lượng, gắn dấu hợp quy cho đồ chơi. Nhưng giám đốc một công ty chuyên sản xuất đồ chơi bằng gỗ cho trẻ em bức xúc: Ký hợp đồng rồi, nhưng phía Trung tâm 3 chỉ mới yêu cầu tập huấn, kê khai số hàng tồn sản xuất trước ngày 15/4. Khi chúng tôi thắc mắc những lô hàng sản xuất sau ngày 15/4 xử lý thế nào thì không ai trả lời. Chúng tôi muốn chấp hành đúng quy định nhưng không biết cần phải làm gì nên đành tới đâu hay tới đó”. Ông Hoàng Lâm – PGĐ Trung tâm 3, cho biết: Việc thực hiện quy định về đồ chơi hợp chuẩn đang gặp phải một số vướng mắc vì lượng đồ chơi quá nhiều, lên đến hàng trăm mặt hàng và nguồn gốc phức tạp. Hầu hết các doanh nghiệp chưa có bằng chứng về sự hợp quy. Trong khi đó, có những quy định lẽ ra phải thực hiện từ khâu sản xuất. Theo quy định mới, đồ chơi trẻ em sẽ được đánh giá các chỉ tiêu an toàn về cơ lý, nồng độ hợp chất độc hại, độ PH trong đồ chơi có chất lỏng, nồng độ giới hạn của formaldehyde và amin thơm.... Theo ông Lâm, việc đánh giá cần nhiều thời gian, chi phí và Trung tâm 3 đang hướng dẫn các đơn vị nhập khẩu, sản xuất đồ chơi trẻ em thực hiện theo tiêu chuẩn mới. Hiện, các doanh nghiệp đến chứng nhận tiêu chuẩn hợp quy chưa nhiều. Điều này tạo cơ hội cho đồ chơi nhập lậu không an toàn được bày bán trộn lẫn. Là một đơn vị sản xuất đồ chơi trẻ em, bà Lê Hải Liễu – TGĐ Công ty gỗ Đức Thành, cho rằng: Quy định mới nhằm bảo vệ an toàn cho trẻ em, bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng là chủ trương đúng đắn. Nhưng nếu cơ quan chức năng không kiểm soát nghiêm nguồn hàng nhập lậu thì e rằng mục tiêu này khó đạt được. Bà Liễu cũng phân tích, với quy định mới, doanh nghiệp sản xuất sẽ phải tốn thêm chi phí cho việc kiểm tra, đánh giá hợp chuẩn và chi phí này chắc chắn sẽ cộng dồn vào giá thành sản phẩm. Như thế, chính người tiêu dùng sẽ chịu thêm gánh nặng này. Trong khi đó, giá thành đồ chơi chứng nhận hợp chuẩn nhập lậu lại rất rẻ.Ngay cả Chi cục Quản lý thị trường CC QLTT TP.HCM là đơn vị có trách nhiệm kiểm tra, kiểm soát đồ chơi lưu thông trên thị trường hiện cũng đang lúng túng trong xử lý vi phạm vì chưa có văn bản hướng dẫn thực hiện quy định mới như thế nào. Ông Đặng Văn Đức – Chi cục trưởng CC QLTT TP.HCM, cho biết, đã chỉ đạo các đội tăng cường kiểm tra mặt hàng đồ chơi trẻ em, nhưng cũng chỉ kiểm tra về hóa đơn chứng từ, đồ chơi cấm kinh doanh. Những lô hàng cấm kinh doanh hay nhập lậu sẽ áp dụng hình thức xử lý theo quy định. Còn hiện nay vẫn chưa có hướng xử lý đối với các lô hàng đồ chơi có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ mà không có dấu hợp chuẩn theo quy định mới.Trong khi người tiêu dùng đang chờ đợi một thị trường đồ chơi trẻ em an toàn thì phía cơ quan chức năng cho rằng cần phải có thời gian, còn thời gian bao lâu thì chưa nói được. Ông Lâm cho rằng: Thời gian bao lâu phụ thuộc vào sự kiểm soát của cơ quan chức năng. Nếu không nghiêm thì quy định sẽ chỉ là quy định. Điển hình như mặt hàng mũ bảo hiểm đã có quy định hợp chuẩn hơn hai năm nay, nhưng đến giờ vẫn chưa kiểm soát tốt.Nguyễn Cẩm .


Dấu hợp quy được dán lên sản phẩm đạt chuẩn. Giấy chứng nhận hợp quy. Đồng chí Tô Anh Dũng, Chánh Văn phòng Bộ, Phó Trưởng ban Chỉ đạo ISO và các đơn vị chức năng của Bộ họp với Đoàn đánh giá. Ảnh: TG&VN/Minh Châu. Các mặt hàng điện-điện tử chỉ được lưu thông trên thị trường sau khi đã được chứng nhận và gắn dấu. Ảnh: VTC News Gần 1 tháng sau khi quy định bắt buộc dán tem hợp quy đối với 6 mặt hàng điện-điện tử có hiệu lực gồm: Dụng cụ điện đun nước nóng tức thời, dụng cụ điện đun nóng và chứa nước nóng, máy sấy tóc, ấm điện, nồi cơm điện và quạt điện, tại 1 trong những siêu thị điện máy lớn nhất Hà Nội vẫn chưa có sản phẩm nào gắn tem. Người tiêu dùng mong có được sản phẩm đạt chuẩn, nhưng để mua được hàng hóa an toàn thì không phải là điều dễ.Ông Bùi Dũng Hộ, Phường La Khê, Hà Đông Hà Nội phát biểu: Nếu hàng hóa được dán tem thì người tiêu dùng tin tưởng hơn. Thị trường bây giờ nhiều thương hiệu nên không biết thế nào mà chọn”.Các mặt hàng điện-điện tử được xếp vào nhóm hàng hóa có thể gây mất an toàn cho người sử dụng. Vì vậy, khi đã gia nhập WTO, các sản phẩm này phải tuân thủ tiêu chuẩn an toàn của các nước trên thế giới. Ví dụ, hàng hóa muốn lưu hành trên thị trường châu Âu, thì phải có tem CE. Ở Việt Nam, việc chứng nhập hợp quy, công bố hợp quy và dán tem hợp quy mặc dù khó, nhưng là điều bắt buộc phải làm.Ông Trần Văn Vinh, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn ĐLCL Bộ KHCN: Nếu không có cơ quan đánh giá tiêu chuẩn chất lượng cho người tiêu dùng, thì người tiêu dùng sẽ cứ mãi mua bằng mắt, bằng giới thiệu, bằng tai nghe, bằng thói quen… đây là văn hóa không hay. Trong khi đó, các nước lại quản lý bằng nhãn hiệu, người tiêu dùng căn cứ vào nhãn hiệu để mà lựa chọn”.Tuy nhiên, giống như mũ bảo hiểm, và gần đây nhất là đồ chơi trẻ em, tính hiệu quả của việc dán tem cho các sản phẩm điện-điện tử vẫn đang là vấn đề còn bỏ ngỏ.Anh Nguyễn Quang Đức, Phó phòng Marketing Pico plaza: Các cơ quan chức năng cũng cần phải kiểm tra thường xuyên để đảm bảo dán tem đúng quy định. Tránh tình trạng một số đơn vị lợi dụng kẽ hở để dán tem giả…”.Các mặt hàng điện-điện tử là những sản phẩm có tác động trực tiếp đến tính mạng của người sử dụng và hơn thế nữa, là hàng hóa có giá trị. Chứng nhận hợp chuẩn hợp q Tổng cục TCĐLCL cho biết, sau 15/9, các sản phẩm thuộc danh mục hàng điện-điện tử phải dán tem hợp quy, nếu không có tem sẽ bị xử lý như hàng giả, hàng nhái, tức là tịch thu và tiêu hủy. Và như vậy, trong khi chờ tem hợp quy, từ nay đến tháng 9, người tiêu dùng vẫn phải lựa chọn hàng hóa theo cảm tính. Tác giả : Đỗ Thủy Ý kiến bạn đọc 0 .. Dấu hợp quy được dán lên sản phẩm đạt chuẩn. Giấy chứng nhận hợp quy. Đồng chí Tô Anh Dũng, Chánh Văn phòng Bộ, Phó Trưởng ban Chỉ đạo ISO và các đơn vị chức năng của Bộ họp với Đoàn đánh giá. Ảnh: TG&VN/Minh Châu. Các mặt hàng điện-điện tử chỉ được lưu thông trên thị trường sau khi đã được chứng nhận và gắn dấu. Ảnh: VTC News Gần 1 tháng sau khi quy định bắt buộc dán tem hợp quy đối với 6 mặt hàng điện-điện tử có hiệu lực gồm: Dụng cụ điện đun nước nóng tức thời, dụng cụ điện đun nóng và chứa nước nóng, máy sấy tóc, ấm điện, nồi cơm điện và quạt điện, tại 1 trong những siêu thị điện máy lớn nhất Hà Nội vẫn chưa có sản phẩm nào gắn tem. Người tiêu dùng mong có được sản phẩm đạt chuẩn, nhưng để mua được hàng hóa an toàn thì không phải là điều dễ.Ông Bùi Dũng Hộ, Phường La Khê, Hà Đông Hà Nội phát biểu: Nếu hàng hóa được dán tem thì người tiêu dùng tin tưởng hơn. Thị trường bây giờ nhiều thương hiệu nên không biết thế nào mà chọn”.Các mặt hàng điện-điện tử được xếp vào nhóm hàng hóa có thể gây mất an toàn cho người sử dụng. Vì vậy, khi đã gia nhập WTO, các sản phẩm này phải tuân thủ tiêu chuẩn an toàn của các nước trên thế giới. Ví dụ, hàng hóa muốn lưu hành trên thị trường châu Âu, thì phải có tem CE. Ở Việt Nam, việc chứng nhập hợp quy, công bố hợp quy và dán tem hợp quy mặc dù khó, nhưng là điều bắt buộc phải làm.Ông Trần Văn Vinh, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn ĐLCL Bộ KHCN: Nếu không có cơ quan đánh giá tiêu chuẩn chất lượng cho người tiêu dùng, thì người tiêu dùng sẽ cứ mãi mua bằng mắt, bằng giới thiệu, bằng tai nghe, bằng thói quen… đây là văn hóa không hay. Trong khi đó, các nước lại quản lý bằng nhãn hiệu, người tiêu dùng căn cứ vào nhãn hiệu để mà lựa chọn”.Tuy nhiên, giống như mũ bảo hiểm, và gần đây nhất là đồ chơi trẻ em, tính hiệu quả của việc dán tem cho các sản phẩm điện-điện tử vẫn đang là vấn đề còn bỏ ngỏ.Anh Nguyễn Quang Đức, Phó phòng Marketing Pico plaza: Các cơ quan chức năng cũng cần phải kiểm tra thường xuyên để đảm bảo dán tem đúng quy định. Tránh tình trạng một số đơn vị lợi dụng kẽ hở để dán tem giả…”.Các mặt hàng điện-điện tử là những sản phẩm có tác động trực tiếp đến tính mạng của người sử dụng và hơn thế nữa, là hàng hóa có giá trị. Chứng nhận hợp chuẩn là gì Tổng cục TCĐLCL cho biết, sau 15/9, các sản phẩm thuộc danh mục hàng điện-điện tử phải dán tem hợp quy, nếu không có tem sẽ bị xử lý như hàng giả, hàng nhái, tức là tịch thu và tiêu hủy. Và như vậy, trong khi chờ tem hợp quy, từ nay đến tháng 9, người tiêu dùng vẫn phải lựa chọn hàng hóa theo cảm tính. Tác giả : Đỗ Thủy Ý kiến bạn đọc 0 .

.

Thứ Sáu, ngày 06 tháng 6 năm 2014

Di dời 33 đơn vị gây ô nhiễm, không hợp quy hoạch ra khỏi nội thành.


Chứng nhận iso 9001 Điều 3 Quyết định 39/2005 nêu hướng xử lý đối với công trình xây dựng đang tồn tại nhưng không phù hợp quy hoạch xây dựng


I. Chứng nhận ISO 14001 Bộ đồ chơi có mẫu chứng nhận hợp quy dạng photocopy


Trường hợp người dân lấn chiếm đất công nhưng không có tranh chấp, khiếu nại và phần đất công đó Nhà nước không sử dụng vào mục đích khác thì người dân có thể được xem xét để công nhận quyền sử dụng đất và phải đóng tiền cho Nhà nước... Ngoài ra, UBND TP cũng chỉ đạo Sở Tài nguyên - Môi trường chủ trì, phối hợp các sở, ngành liên quan và UBND các quận, huyện thực hiện nghiêm việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất... Bên cạnh đó, sở có nhiệm vụ phối hợp cùng các đơn vị liên quan thường xuyên kiểm tra các dự án phát triển nhà ở trên địa bàn, xử lý dứt điểm những vướng mắc tồn tại và những trường hợp vi phạm pháp luật. Trả lời bạn Nguyễn Thị Vân Anh, Nghệ An, Bùi Mỹ Phượng, Hà Tây về trường hợp nào không được hưởng bảo hiểm y tế. Điều dưỡng, an dưỡng hop quy va hop chuan tại cơ sở điều dưỡng, an dưỡng. Khám sức khỏe, xét nghiệm, chẩn đoán thai không nhằm mục đích điều trị. Sử dụng kỹ thuật hỗ trợ sinh sản, dịch vụ kế hoạch hóa gia đình, nạo thai, phá thai, trừ trường hợp phải đình chỉ thai nghén do nguyên nhân bệnh lý của thai nghén hay của sản phụ. Sử dụng dịch vụ thẩm mỹ. Điều trị lác, cận thị và tật khúc xạ của mắt. Sử dụng vật tư y tế thay thế bao gồm chân tay giả, mắt giả, răng giả, kính mắt, máy trợ thính, phương tiện trợ giúp vận động trong khám bệnh, chữa bệnh và phục hồi chức năng. Khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng đối với bệnh nghề nghiệp, tai nạn lao động, thảm họa. Khám bệnh, chữa bệnh trong trường hợp tự tử, tự gây thương tích. Khám bệnh, chữa bệnh nghiện ma túy, nghiện rượu hoặc chất gây nghiện khác. Khám bệnh, chữa bệnh tổn thương về thể chất, tinh thần do hành vi vi phạm pháp luật của người đó gây ra. Giám định y khoa, giám định pháp y, giám định pháp y tâm thần. Tham gia thử nghiệm lâm sàng, nghiên cứu khoa học..


Công an thu giữ tang vật đường dây ma túy tổng hợp. LĐ - 9 đối tượng sa lưới, với tang vật thu giữ hàng ngàn viên thuốc lắc cùng nhiều dụng cụ chuyên sản xuất, đóng gói, phân chia ma túy chuyên nghiệp.Theo kết quả điều tra chuyên án, đường dây này hoạt động rầm rộ và thu hút rất nhiều con nghiện, cũng như cung cấp một lượng lớn thuốc lắc cho dân bay”. Tại khu dân cư Trung Sơn, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, đường dây này hoạt động rất mạnh. Sau thời gian theo dõi, tất cả các tay trùm” đường dây đã lọt trong tầm ngắm của trinh sát.Đêm 8.12, lệnh phá án được quyết định, đồng loạt các mũi tấn công bất ngờ ập vào 2 điểm giao dịch của đường dây này. Tại khu dân cư Trung Sơn, một mũi tấn công của lực lượng công an đã bắt gọn trùm” Nguyễn Phước Hạnh SN 1956, tự Hùng, ngụ P.An Khánh, Q.2, đang bán 150 viên thuốc lắc cho dân bay”. Một mũi tấn công khác phối hợp Công an Q.8 đột kích vào khách sạn H.H trên đường Âu Dương Lân, P.1, Q.8.Tại khách sạn này, công an ập vào phòng số 103, khi vợ chồng đối tượng Lưu Nguyễn Ngọc Phúc SN 1979, ngụ chung cư Cô Giang, P.Cô Giang, Q.1, và Phạm Thị Thu Thủy SN 1982 đang trữ 42 viên thuốc lắc, 8 bịch ma túy dạng bột ke, bột đá cùng nhiều dụng cụ để pha chế phân chia ma túy. Đặc biệt, qua khám xét vợ chồng này, công an còn phát hiện một khẩu súng bắn điện. Theo Phúc và Thủy khai nhận, số hàng trên do một người tên Tài cung cấp. Lý Huy Khánh - trùm đường dây sản xuất, chế biến ma túy. Lần theo lời khai, ban chuyên án bắt khẩn cấp Châu Vĩnh Tài SN 1986, ngụ P.Cầu Ông Lãnh, Q.1. Sau khi nhận hàng trắng” từ Tài, Phúc và Thủy phân lẻ giao cho Hạnh mang đi cung cấp. Rạng sáng 9.12, công an bắt khẩn cấp Lý Huy Khánh khi đối tượng này đang đi giao ma túy cho các con nghiện.Khám xét người Khánh, công an thu giữ 50 viên ma túy tổng hợp.Khám xét nhà Khánh tại số 3/1/6 đường Đề Thám, Q.1, ngôi nhà 3 tầng lầu ẩn chứa bên trong là một hệ thống dây chuyền sản xuất, đóng gói ma túy công suất lớn. Tại đây, công an thu giữ thêm 57 viên ma túy tổng hợp và một lượng lớn bột trắng” đang nằm trên khuôn chuẩn bị dập thành phẩm được khoảng hơn 500 viên ma túy tổng hợp, 1 bao chất phụ gia, 2 máy ép khuôn, một nồi chứa cần sa...Ngay sau đó, công an bắt Hà Kim Tiền, là vợ Khánh để điều tra. Tính đến chiều tối 9.12, ban chuyên án đã bắt giữ 9 đối tượng.Theo lời khai ban đầu của các đối tượng, nguồn hàng trắng” từ nước ngoài tuồn vào TPHCM cho vợ chồng Khánh. Sau khi nhận hàng Khánh chế biến” lại bằng cách nghiền nát, cho thêm chất phụ gia rồi ép thành dạng viên ma túy tổng hợp, thuốc lắc giao cho các đồng bọn làm đại lý” cấp 2 đi tiêu thụ. Hoặc các đại lý” cấp 2 này lại tiếp tục phân chia ma túy thêm một lần nữa nhằm kiếm lợi nhuận cao hơn rồi mới bán cho các con nghiện. Phùng Bắc. Thực phẩm phải được làm sạch, để khô ráo trước khi sử dụng màng bọc bao phủ. Không sử dụng màng bọc đối với thực phẩm ăn ngay, lỏng, có tính kiềm hoặc acid dưa muối, sa lát trộn giấm..., nhiều dầu, mỡ hoặc thức ăn nóng trên 70 o C. Cục An toàn thực phẩm cũng khuyến cáo người tiêu dùng tuyệt đối không rã đông, chế biến bằng lò vi sóng hoặc các phương pháp gia nhiệt khác nướng, áp chảo, rán... Đối với thực phẩm khi vẫn đang sử dụng màng bọc. T. Bình. Đó là các loại thiết bị BA1-Blackbox của Công ty TNHH Phát triển công nghệ điện tử Bình Anh, XblackBox-A/XBA-A của Công ty TNHH TM điện tử Vinh Hiển VECOM, TGPS-1 của Công ty TNHH Viễn thông TÍT, H1-2011 của CTCP VCOMSAT, TVS 62 của CTCP hợp tác phát triển Công nghệ TVS, EPOSI GH-11 của CTCP Phát triển Công nghệ EPOSI. H.L. Hôm qua 25/11, Trung tâm Hỗ trợ nông dân, nông thôn- TW Hội phối hợp với Ban An toàn giao thông, HND tỉnh Đồng Tháp tổ chức Hội nghị triển khai chương trình hỗ trợ đổi mũ bảo hiểm MBH cũ kém chất lượng lấy MBH mới đúng quy chuẩn”. Theo ông Nguyễn Hữu Thọ, GĐ Trung tâm Hỗ trợ nông dân, nông thôn- TW Hội, từ năm 2008, TT đã tổ chức khảo sát và thí điểm chương trình đầu tiên tại 60 điểm, thuộc 7 huyện, thị của tỉnh Đăklăk. Kết quả, đã đổi được gần 40.000 MBH kém chất lượng lấy MBH mới bảo đảm chất lượng theo quy định của Bộ KH&CN. Đến nay, TT đã tổ chức trên 31 tỉnh, thành phố khu vực Đông, hợp quy Tây Nam bộ, miền Trung Tây nguyên và Bắc Trung bộ. Kết quả, đã đổi được 1.250.000 MBH đảm bảo chất lượng đúng quy chuẩn đến người dân. Từ ngày 30/11- 26/12/2010, Chương trình sẽ triển khai tuyên truyền và đổi MBH tại tỉnh Đồng Tháp với 142 cơ sở HND trên địa bàn 12/12 huyện, thị TP. Mỗi người dân khi mang MBH kém chất lượng, cũ, vỡ…đổi lấy MBH mới đạt quy chuẩn sẽ trợ giá 50.000đ/mũ giảm 50.000 đ so với giá niêm yết; đối với diện chính sách sẽ được trợ giá 70.000 đ/mũ giảm 70.000 đ/mũ so với giá niêm yết. Trong thời gian tới, chương trình sẽ tiếp tục được triển khai rộng khắp trên cả nước.. Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008 Ngoại tệLoạiMuaBánUSD2108021120EUR28689.9229021.14AUD19546.419871.44. Máy bay cảnh báo sớm Boeing 737 Peace Eye Không quân Hàn Quốc. Tháng 7-2014 Cần Thơ sẽ có đường bay đến Đà Nẵng 06/06/2014. Trong số 27 sân golf nằm ngoài quy hoạch này, 5 dự án đang triển khai xây dựng, 5 dự án đã được cấp giấy chứng nhận đầu tư trước khi có Quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Theo Bộ KH-ĐT, việc có 27 sân golf riêng Phú Quốc, Kiên Giang có 5 dự án nằm ngoài quy hoạch, trách nhiệm trước hết thuộc về UBND các tỉnh có dự án đã không thực hiện nghiêm quyết định của Thủ tướng. Theo quy hoạch được Thủ tướng phê duyệt, cả nước có 90 sân golf ở 34 tỉnh, thành phố trước khi có quy hoạch, có 166 sân golf. Khi xây dựng xong quy hoạch đã loại ra 76 sân golf vì không đáp ứng được các tiêu chí, điều kiện hình thành sân golf; thu hồi trên 15.600 ha đất các loại. Theo Bộ KH-ĐT, trong số 90 sân golf, 24 sân đang hoạt động, 25 đang xây dựng, 13 được cấp giấy phép chứng nhận đầu tư; 23 được chấp nhận chủ trương đầu tư và 5 bị đề nghị đưa ra khỏi quy hoạch.Theo Bộ KH-ĐT, có 13/59 chủ đầu tư sân golf chiếm 22% sử đụng đất đúng mục đích, ranh giới, diện tích được giao, xây dựng các hạng mục công trình đúng theo dự án và quy hoạch chi tiết xây dựng. Có 46/59 chủ đầu tư chiếm 78% xây dựng các hạng mục công trình chậm so với dự án được duyệt; hồ sơ về đất đai chưa đúng với thực tế sử dụng đất; xây dựng sân golf khi quy hoạch chi tiết chưa được phê duyệt; đất nhà nước giao, cho thuê nhưng không sử dụng, chưa ký hợp đồng thuê đất, nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất theo quy định; tiến độ giải phóng mặt bằng chậm.Hiệu quả kinh doanh thấpTheo Bộ KH-ĐT, tổng vốn đăng ký của 90 dự án sân golf là 24,5 tỷ USD; trong đó vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài là 20,5 tỷ USD chiếm 84%, vốn trong nước là gần 4 tỷ USD chiếm 16%. Dù vốn đăng ký cao nhưng vốn thực hiện lại rất thấp. Tính riêng 24 dự án sân golf đã đi vào hoạt động, chỉ mới giải ngân được 75,6 triệu USD. Trong khi đó, hiệu quả đầu tư của các dự án sân golf hoặc có mục tiêu sân golf hiện nay chủ yếu là từ việc kinh doanh bất động sản bán và cho thuê biệt thự trong khu vực dự án và bán thẻ hội viên. Nếu chỉ tính kinh doanh dựa trên việc thu phí chơi golf từ khách hàng khoảng 100 USD/ngày/lượt thì hiệu quả chưa cao, chậm thu hồi vốn. Cụ thể, trong số 90 dự án sân golf nằm trong quy hoạch, chỉ có 21 dự án kinh doanh sân golf, 69 dự án còn lại kết hợp kinh doanh sân golf và bất động sản, khu du lịch, trong đó sân golf chỉ là một dự án thành phần. Nhiều dự án chiếm nhiều đất nhưng diện tích xây dựng sân golf lại nhỏ. Dự án sân golf tại huyện Tam Nông Phú Thọ có diện tích hơn 2.000 ha nhưng diện tích xây dựng sân golf chỉ có 171 ha. Dự án Khu du lịch quốc tế Tản Viên Hà Nội có diện tích 1.204 ha, trong khi điện tích xây dựng sân golf chỉ 222 ha. Theo Bộ KH-ĐT, nhiều dự án sân golf được chính quyền địa phương giao đất từ lâu nhưng chủ đầu tư chậm triển khai do thiếu vốn hoặc do khó khăn trong giải phóng mặt bằng. Tại một số địa phương, có những dự án có diện tích đất dành cho quy hoạch sân golf lớn nhưng vốn đầu tư lại nhỏ, suất đầu tư tính trên một héc ta đất thấp. Tại Lâm Đồng, sân golf Đạ Ròn chỉ có 18 triệu USD/750 ha; sân golf Bảo Lộc 18 triệu USD/254 ha. Tại Quảng Bình, sân golf Phong Nha 8 triệu USD/400 ha; sân golf suối Bang 11 triệu USD/820 ha.Theo đánh giá của Bộ KH-ĐT, sở dĩ có những sai phạm trên là do công tác kiểm tra, giám sát của các bộ, ngành, địa phương còn hạn chế. Chưa phát hiện các điểm bất hợp lý để đề xuất điều chỉnh quy hoạch. Chưa tạo sự đồng thuận cao của cộng đồng trong xây dựng sân golf. Ngoài ra, việc đánh giá, kiểm tra năng lực nhà đầu tư còn hạn chế dẫn đến tiến độ một số dự án chậm. Bộ KH-ĐT kiến nghị lên Thủ tướng ba phương án: Giữ nguyên số lượng sân golf đến năm 2020, bổ sung một số sân đáp ứng điều kiện hình thành hợp quy và tiêu chí xây dựng sân golf, điều chỉnh tổng thể một lần, quy hoạch cứng số lượng sân golf đến 2020. Bộ KH-ĐT kiến nghị Thủ tướng chấp nhận phương án quy hoạch cứng số lượng sân golf đến 2020 là 118 sân, gồm 85 sân đã có trong danh mục quy hoạch, bổ sung 33/39 sân golf nằm ngoài danh mục đã quy hoạch.


II. Chứng nhận ISO 22000 Bộ đồ chơi có mẫu chứng nhận hợp quy dạng photocopy


Phi Tuấn Vẫn chưa có nhiều mặt hàng điện và điện tử có gắn dấu hợp quy trên thị trường, các dự án đường trên cao vẫn nằm trong… quy hoạch”. Bên cạnh đó cũng quy định về trách nhiệm của các cơ quan quản lý như Vụ Khoa học Công nghệ - Môi trường Bộ Xây dựng; Vụ vật liệu xây dựng Bộ Xây dựng và Sở Xây dựng các tỉnh, cho biết trong buổi giao lưu trực tuyến với bạn đọc báo Pháp Luật TP.HCM về chủ đề Quản lý VLXD. Nước mình bây giờ còn ti tỉ các loại hàng hóa người tiêu dùng mù tịt về chất lượng, tài liệu về sản phẩm đều phải có dấu hợp quy do tổ chức chứng nhận hợp quy cấp cho sản phẩm. Tránh đẻ thêm thủ tục Ngoài ra, cuộc tập trận có sự tham gia của hệ thống pháo phản lực và pháo kéo..Lục quân Na Uy tham gia tập trận Flotex Silver Rein II. Đoàn UB chuyên trách Chính phủ Việt Nam tặng quà lưu niệm cho Phó Thủ tướng Campuchia. Hôm qua 5.7, tại cuộc họp của Hiệp hội Lương thực VN VFA ở TPHCM, hàng chục doanh nghiệp chế biến xuất khẩu gạo bức xúc rằng quy định Bộ NNPTNT có nhiều điều phi lý với thực tế. Nếu không sớm sửa đổi, sẽ ảnh hưởng lớn đến xuất khẩu gạo... Quy định chưa phù hợp Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam VFA, căn cứ theo Nghị định 109, Bộ NNPTNT đã ban hành quy định tạm thời về yêu cầu kỹ thuật kho chứa lúa chuyên dùng và cơ sở xay, xát lúa, gạo phục vụ xuất khẩu theo Quyết định số 560/QĐ-BNN-CB của Bộ NNPTNT. Trên cơ sở đó, sở công thương các địa phương đã đi thẩm định để làm hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xuất khẩu gạo GCN XKG. Theo ông Phạm Văn Bảy Phó Chủ tịch VFA, GĐ Cty XNK nông sản thực phẩm An Giang, thực tế ở ĐBSCL, cơ sở xay lúa bóc vỏ lúa thường bố trí ngay tại vùng sản xuất lúa hàng hóa để gần nguồn nguyên liệu mà không được bố trí cùng địa điểm, thậm chí không cùng địa bàn tỉnh/thành phố với dây chuyền máy xát trắng, đánh bóng, phân loại và phối trộn của thương nhân. Do vậy, nếu quy định hệ thống máy xay, xát phải nằm trong hệ thống liên hoàn của một cơ sở chế biến như quy chuẩn Bộ NNPTNT là không phù hợp với tình hình thực tế. Sở Công Thương xuống Cty tôi, thấy kho một nơi, máy đánh bóng gạo một nơi khác, họ không chịu, yêu cầu cả 2 cái phải ở chung” theo quy định của bộ. Nói thật tôi xử lý đơn giản lắm, rời cái máy đánh bóng vào kho theo yêu cầu là xong. Sau này khi vào mùa vụ sẽ phải để nó hoạt động đúng nơi đúng chỗ của nó chứ! Khổ, nó cùng là tài sản của Cty tôi chứ có phải của ai đâu!” - ông Bảy phì cười. Ông Lê Việt Hải Tổng GĐ Cty CP Mekong Cần Thơ thì phân tích, thực tế bởi nhu cầu kinh doanh xuất khẩu kho chứa của DN thường được dùng để chứa cả lúa và gạo. Việc chỉ quy định tiêu chuẩn kỹ thuật của kho chứa lúa và chỉ kho chứa lúa mới được tính là đáp ứng đủ điều kiện kinh doanh xuất khẩu gạo cũng không phù hợp với thực tế. Lâu nay phơi, sấy lúa chủ yếu vẫn do thương lái hoặc người sản xuất thực hiện. DN có lò sấy lúa thường không đặt tại kho mà thường bố trí tại một địa điểm riêng. Đành rằng bộ muốn nó liên hoàn như 1 dây chuyền sản xuất, nhưng thực tế, không phải bỗng nhiên hàng chục năm qua, DN chế biến xuất khẩu gạo phải tách ra, đặt ở địa điểm phù hợp. Máy xay xát lúa, trấu, bụi mù mịt mà để chung chỗ với máy sấy đánh bóng gạo thì sai quy trình chế biến gạo! Ở Thái Lan, nước chế biến xuất khẩu gạo lớn nhất, nhà máy và kho chứa cũng không bố trí chung nhau nữa là...” - Một DN phân tích. Cả trăm doanh nghiệp sẽ treo niêu” Theo ông Trương Thanh Phong Chủ tịch VFA, 6 tháng đầu năm nay, cả nước có 211 DN xuất khẩu gạo. Trong đó, có 50 DN xuất khẩu lớn, từ 10.000 tấn trở lên, chiếm hơn 92% lượng gạo xuất khẩu. 99 DN xuất khẩu trên 5.000 tấn. Do bất hợp lý trong quy định của Bộ NNPTNT nêu trên, nên đến giờ này, khi kề cận ngày hết hạn theo Nghị định 109, tới 1.10.2011 nếu không có GCN XKG thì DN sẽ không được xuất khẩu gạo chỉ có 7 DN được cấp GCN XKG. Trong khi đó, có rất nhiều DN mạnh, hội đủ điều kiện nhưng bởi phi lý nêu trên, chưa được cấp. Ngay mới đây, 4 DN rất mạnh ở ĐBSCL gửi hồ sơ xin cấp giấy cũng không đạt. Trước bức xúc DN và ý kiến cơ quan chuyên môn địa phương, Bộ Công Thương đã có văn bản số 4937/BCT-XNK ngày 3.6.2011 đề nghị Bộ NNPTNT xem xét sửa đổi theo hướng chỉ bắt buộc đáp ứng những điều kiện căn bản nhất và đề ra lộ trình hoàn chỉnh tiếp theo để các DN có thời gian chuẩn bị. Tuy nhiên đến giờ này, Bộ NNPTNT vẫn chưa có văn bản điều chỉnh. Nên các sở công thương địa phương, dù biết bất thực, cảm thông với DN nhưng không dám... Làm bừa được! Nhiều thương nhân đang có thị trường, bạn hàng, kinh nghiệm, uy tín hợp quy xuất khẩu tốt và kim ngạch xuất khẩu gạo lớn, nhưng do chưa đáp ứng được đầy đủ các quy định về kho chứa, cơ sở xay, xát nhưng chưa được cấp GCN XKG nên phải ngừng. Điều này có thể gây ra những tác động bất lợi đối với hoạt động xuất khẩu gạo! Nên VFA sẽ làm văn bản gửi các bộ ngành liên quan về vấn đề này” - ông Phong nói. Ngô Sơn. Trả lời bạn Nguyễn Thị Vân Anh, Nghệ An, Bùi Mỹ Phượng, Hà Tây về trường hợp nào không được hưởng bảo hiểm y tế. Điều dưỡng, an dưỡng tại cơ sở điều dưỡng, an dưỡng. Khám sức khỏe, xét nghiệm, chẩn đoán thai không nhằm mục đích điều trị. Sử dụng kỹ thuật hỗ trợ sinh sản, dịch vụ kế hoạch hóa gia đình, nạo thai, phá thai, trừ trường hợp phải đình chỉ thai nghén do nguyên nhân bệnh lý của thai nghén hay của sản phụ. Sử dụng dịch vụ thẩm mỹ. Điều trị lác, cận thị và tật khúc xạ của mắt. Sử dụng vật tư y tế thay thế bao gồm chân tay giả, mắt giả, răng giả, kính mắt, máy trợ thính, phương tiện trợ giúp vận động trong khám bệnh, chữa bệnh và phục hồi chức năng. Khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng đối với bệnh nghề nghiệp, tai nạn lao động, thảm họa. Khám bệnh, chữa bệnh trong trường hợp tự tử, tự gây thương tích. Khám bệnh, chữa bệnh nghiện ma túy, nghiện rượu hoặc chất gây nghiện khác. Khám bệnh, chữa bệnh tổn thương về thể chất, tinh thần do hành vi vi phạm pháp luật của người đó gây ra. Giám định y khoa, giám định pháp y, giám định pháp y tâm thần. Tham gia thử nghiệm lâm sàng, nghiên cứu khoa học.


Bốn đối tượng gồm: Tạ Văn Thành 45 tuổi, quê Hải Dương, Nguyễn Thị Hương 45 tuổi, vợ Thành, quê Đồng Tháp, Tạ Văn Sinh em ruột Thành, trú tại TP Móng Cái, Quảng Ninh, Lê Tiến Sỹ trú quận 12, TP Hồ Chí Minh. Theo cáo trạng và hồ sơ điều tra, lúc 1h ngày 12/3/2010, trên quốc lộ 1A tại thị xã Long Khánh, Đồng Nai, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy cơ quan phía Nam, C47B – Bộ Công an phối hợp Cục chống buôn lậu Tổng cục Hải Quan bắt quả tang Tạ Văn Thành cùng với vợ là Nguyễn Thị Hương sử dụng xe ô tô vận chuyển 1.843 viên ma túy tổng hợp qua giám định có 1.051 viên là ma túy tổng hợp và 792 viên nén màu hồng có logo hình đầu chuột Mickey, 1 khẩu súng tự chế hình cây bút, 7 viên đạn. Qua điều tra mở rộng cho thấy, Tạ Văn Thành đã đặt hàng cho Tạ Văn Sinh vận chuyển ma túy tổng hợp từ Trung Quốc về Việt Nam tiêu thụ. Tạ Văn Sinh móc nối với một đầu nậu ma túy ở Trung Quốc để gom hàng rồi vận chuyển ma túy tổng hợp qua cửa khẩu Móng Cái, giao cho Nguyễn Thị Hương tại tỉnh Quảng Ninh.Sau đó, Hương nhận hàng kèm theo vũ khí nóng của Sinh rồi đi ô tô chở ma túy tổng hợp vào thị xã Long Khánh Đồng Nai để cùng Tạ Văn Thành đưa về TP Hồ Chí Minh tiêu thụ. Đây là đường dây vận chuyển ma túy xuyên quốc gia khá nguy hiểm, các đối tượng sử dụng vũ khí nóng và xe ô tô để vận chuyển ma túy.Theo TTXVN. Theo thống kê sơ bộ, Hà Nội có trên 5.000 di tích, chiếm 40% số lượng di tích trong cả nước. Đậm đặc di tích, phong phú làng nghề truyền thống, đa dạng không gian văn hóa... Chính những yếu tố này đang góp phần lôi cuốn nhiều du khách đến với Hà Nội. Tuy nhiên, đây cũng là thách thức” đối với các nhà quy hoạch khi xây dựng đề án Quy hoạch Hà Nội đến năm 2030 tầm nhìn 2050. Các ý kiến của cuộc tọa đàm đã đề xuất xây dựng quy hoạch bảo tồn cảnh quan không gian của các di tích đặc biệt quan trọng như Hồ Gươm, khu di tích trung tâm Hoàng thành Thăng Long, khu phố cổ, phố cũ Hà Nội cùng một số làng nghề truyền thống vùng ven Thăng Long, cùng đề xuất giải pháp cân bằng mối quan hệ vốn nhiều mâu thuẫn: phát triển - bảo tồn... Quy định này liệu có được thực thi, khi mà thị trường đồ chơi trẻ em không có nguồn gốc xuất xứ đã tràn lan nhiều năm qua.Bát nháo đồ chơi độc hạiTrẻ em lâu nay đã quá quen với những bộ nail móng tay giả dành cho bé gái mà không hề biết đang đối mặt với nguy hiểm. Bộ nail này được làm bằng nhựa, nhưng kèm theo đó là keo để dính vào móng tay được làm từ một loại hóa chất sền sệt mà ngay cả giới chuyên môn cũng không biết nó là chất gì!”.Loại keo này có đủ các màu rất bắt mắt, không mùi, nhưng nếu dùng lâu sẽ dẫn đến móng bị vàng úa, thậm chí có thể bị rụng móng tay, chân.Những đồ nghề” của trẻ sơ sinh như bình sữa, núm ti, chuông lắc bằng nhựa... Có nguồn gốc từ TQ đang được bày bán không nhãn mác, không tên tuổi cũng ẩn chứa nguy cơ gây độc hại vì không rõ chất liệu gì.Sở thích tô tượng của trẻ em cũng đang là mối nguy hại cho sức khỏe. Hầu hết các loại sơn tô tượng đều là loại sơn tường có chứa nhiều ôxit kim loại nặng và độc hại như coban, nicken, cadimi, chì... Khi tô tượng, da trẻ có thể tiếp xúc trực tiếp với sơn có nguy cơ bị dị ứng hoặc các chất độc tích tụ lâu dài trong cơ thể.Một loại đồ chơi mà nhiều trẻ ưa thích là tuýp keo thổi bong bóng. Loại keo này có mùi hôi, rất khó chịu, trên nhãn chỉ có những dòng chữ nước ngoài, không rõ nguồn gốc, xuất xứ. Do thổi được những quả bóng trong suốt, đủ màu với các kích cỡ khác nhau nên trẻ nhỏ rất thích...Không thể kể hết những loại đồ chơi trôi nổi như vậy trên thị trường mà không hề có cơ quan nào kiểm nghiệm hay xử phạt.Đã có chuẩn, nhưng không ai thực hiệnBộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành các loại quy chuẩn về an toàn đồ chơi cho trẻ em. Vào thời điểm trước năm 1996 đã có một quy chuẩn về danh mục các đồ chơi trẻ em, kể cả loại đồ chơi dành cho trẻ em trên 36 tháng tuổi, phải được kiểm tra theo tiêu chuẩn Việt Nam về cả cơ lý và chất ô nhiễm.Đến năm 2006, có quy định loại đồ chơi cho trẻ em trên 36 tháng tuổi không cần phải kiểm tra cơ lý mà chỉ cần kiểm tra hàm lượng chất gây ô nhiễm.Đối với đồ chơi dành cho trẻ em dưới 36 tháng tuổi, là lứa tuổi thường cho đồ chơi vào miệng hay ngậm, mút, cắn... Thì không được chứa các hàm lượng kim loại vượt quá ngưỡng cho phép.Và quy chuẩn kỹ thuật quốc gia mới có hiệu lực từ ngày 15.4 tới sẽ quy định các loại đồ chơi trẻ em, kể cả trên 36 tháng tuổi cũng phải được kiểm tra các chất ô nhiễm và bổ sung thêm một số chỉ tiêu như độ pH, dung dịch, formaldehyde trong các vật liệu bằng gỗ, vải, nhựa... Đây là những quy định bắt buộc mà các quốc gia khác đã áp dụng từ lâu. Còn ở VN đã ban hành song chẳng mấy ai thực hiện, các cơ quan chức năng cũng chẳng xử phạt.Nay có thêm một quy chuẩn mới và sẽ được kiểm soát chặt chẽ, nhưng với thực trạng như hiện nay thì đó là việc quá khó.Các chất lỏng, formaldehyde không được vượt ngưỡngQuy chuẩn quốc gia về an toàn đồ chơi trẻ em quy định những yêu cầu về kỹ thuật, đặc biệt là hợp chất hữu cơ độc hại như chất lỏng và formaldehyde có trong đồ chơi.Cụ thể: Chất lỏng không được có độ pH nhỏ hơn 3 hoặc lớn hơn 10, các chi tiết vải dệt không được chứa formaldehyde tự do và formaldehyde đã thủy phân vượt quá 30mg/kg, các chi tiết gỗ liên kết bằng keo dán không được chứa formaldehyde giải phóng vượt quá 80mg/kg.Đối với các loại đồ chơi dùng điện, không được dùng nguồn điện có điện áp danh định vượt quá 24V và không một bộ phận nào có điện áp danh định hoặc tức thời vượt quá 24V.Ngoài ra, các bộ phận trong đồ chơi nếu được nối hoặc có thể tiếp xúc với nguồn điện có khả năng gây điện giật và các dây dẫn, cáp điện nối đến các bộ phận này phải được cách điện và bảo vệ để ngăn ngừa rủi ro điện giật... >> Mỹ chính thức cảnh báo về trang sức độc hại từ Trung Quốc >> Những ẩn họa cho trẻ. Gạch ACC, còn gọi là gạch không nung, gạch bê tông khí chưng áp. Ảnh: alphagroup Triển khai thực hiện quy hoạch phát triển này, Sở Xây dựng thành phố đã và đang thực hiện điều tra, khảo sát các cơ sở sản xuất VLXD trên toàn địa bàn thành phố. Việc làm này còn nhằm mục đích thu thập số liệu để phục vụ cho việc xây dựng đề án di dời các cơ sở sản xuất VLXD không phù hợp theo quy hoạch được duyệt, cũng như rà soát, cập nhật số liệu để điều chỉnh, xây dựng đề án quy hoạch phát triển VLXD trong tương lai. Kết quả bước đầu, 360 cơ sở sản xuất gạch nung thủ công, gây ô nhiễm trên địa bàn thành phố đã dừng hẳn hoạt động, đạt tỷ lệ 100%. Nhiều cơ sở sản xuất, người dân đã bắt đầu chuyển đổi nghề nghiệp, nhiều sản phẩm VLXD mới thân thiện với môi trường ra đời, đi vào thực tiễn, mang lại giá trị kinh tế cao. Ông Phan Đức Nhạn - Phó giám đốc Sở Xây dựng TPHCM nói: "Giải quyết bài toán gạch không nung là giải quyết 2 bài toán lớn: bài toán thứ nhất là bảo vệ môi trường, bài toán thứ hai là bảo vệ tài nguyên thiên nhiên. Thành phố đã có một chủ trương và một quyết tâm cao, các ngành liên quan đang tập trung phối hợp với nhau để có một chương trình cho đồng bộ. Trước hết, là phương án dừng sản xuất gạch nung bằng thủ công, đồng thời cũng là giải quyết bài toán làm sao chuyển đổi nghề nghiệp. Việc chuyển đổi là sản xuất ra sản phẩm gạch không nung để đảm bảo vai trò mà lâu nay gạch nung đã hoàn thành trách nhiệm của một thời". Có 3 chủng loại vật liệu xây dựng không nung được phát triển sản xuất và sử dụng gồm: gạch xi măng cốt liệu; gạch nhẹ, gồm có bê tông bọt và bê tông khí. Đặc tính chung của bê tông nhẹ là thân thiện với môi trường, nguyên liệu chủ yếu có thể tận dụng cả phế phẩm sẳn có tại địa phương, các phế thải công nghiệp như: xi măng, cát, vôi, tro bay, xỉ than - một phế phẩm của nhiệt điện chạy than mà hiện ta sử dụng chưa tới 10% lượng thải ra, đá mi, đá bụi - phế phẩm ngành khai thác đá. Do sản phẩm nhẹ nên khi đưa vào công trình xây dựng đã giảm tải rất nhiều cho công trình. Đặc biệt, gạch nhẹ lại có đặc điểm tối ưu là: không độc hại khi cháy, chống thấm tốt, cường độ nén cao, cách âm và cách nhiệt rất tốt nên tạo được môi trường sống đáp ứng kịp thời với yêu cầu thích nghi của con người, tổng chi phí đầu tư sẽ thấp hơn khi xây dựng. Hơn thế, các doanh nghiệp Việt Nam đã có thể tự chế tạo ra các máy móc sản xuất VLXD không nung mà không cần phải nhập khẩu. Do đó, giá thành sản phẩm cũng sẽ giảm nhiều. Nhiều doanh nghiệp trên địa bàn thành phố đã có bước đi tiên phong trong việc sản xuất VLXD theo hướng phát triển bền vững này. Công ty cổ phần chế tạo máy và sản xuất vật liệu mới Trung Hậu đã nghiên cứu về thiết bị sản xuất vật liệu xây dựng không nung từ năm 2005. Sản xuất và cung cấp máy móc cho nhiều doanh nghiệp sản xuất VLXD không nung trong cả nước gần 10 năm, Ông Trần Trung Nghĩa, Công ty cổ phần chế tạo máy và sản xuất vật liệu mới Trung Hậu chia sẻ kinh nghiệm: "Sản phẩm từ bê tông bọt chúng ta có thể làm một dãy các sản phẩm sau đây: ví dụ như gạch lốc, đây là vật liệu xây cơ bản để làm tường, chúng ta có thể làm những tấm pano đúc sẵn, chúng ta có thể đúc những mái nhà cách nhiệt và chống thấm với chiều dày khoảng 4 phân trở lên với cốt thép, sau đó chúng ta có thể dán những nối hoa văn lên để tạo dáng cho ngôi nhà, chúng ta có thể đúc những hoa văn trang trí để thay thế cho thạch cao, có thể thay thế cho phần cát lắp được, một ứng dụng nữa là lót sàn cách âm, ta có thể lót lên trên sân thượng hoặc lên phía trên sàn nhà". Riêng với công ty Vương Hải, thế mạnh là sản phẩm bê tông khí chưng áp với tính năng siêu nhẹ, mới sản xuất tại Việt Nam. Điều quan trọng của sản phẩm bê tông khí là bảo vệ môi trường do nguyên liệu chính là cát, tro bay, thạch cao và bụi nhôm, từ quá trình sản xuất đến vận chuyển đều không tạo ra chất thải gây ô nhiễm môi trường. Nói về tính ưu việt của sản phẩm bê tông khí chưng áp mà tiêu biểu là gạch AAC, ông Đàm Thanh Tùng - Trưởng Ban điều hành công ty cổ phần Vương Hải khẳng định: "Hiệu quả sử dụng gạch AAC sẽ tốt hơn gạch đất sét nung hiện nay như: có thể giảm tải trọng công trình, có thể giảm kết cấu nền móng, thi công nhanh, tiết kiệm vữa xây, bảo ôn tốt, giảm chi phí xử lý cách nhiệt và sử dụng máy điều hòa, kích thước chính xác và dễ thi công nên hao hụt ít trong thi công. Đấy là những chi phí cơ hội mà gạch AAC có thể tạo nên". Hỗ trợ các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất VLXD, Chính phủ đã quy định, các dự án chế tạo thiết bị sản xuất vật liệu xây không nung nhẹ và sản xuất gạch xi măng cốt liệu công suất từ 7 triệu viên/năm trở lên ngoài các chính sách ưu đãi về thuế nhập khẩu, thu nhập doanh nghiệp, ưu đãi và hỗ trợ khác theo quy định hiện hành còn được hưởng ưu đãi hợp quy như đối với các dự án thuộc chương trình cơ khí trọng điểm. Qua đó, khuyến khích các doanh nghiệp tích cực hơn trong đổi mới công nghệ, nhất là việc đổi mới công nghệ theo hướng sử dụng tiết kiệm, hiệu quả nguyên vật liệu, ít chất thải và tạo ra giá trị gia tăng cao, hướng tới sự phát triển bền vững của ngành vật liệu xây dựng./.. Thiết bị Điện - Điện tử Khi tôi làm giấy tờ nhà đất thì phường cho biết ngôi nhà thuộc khu phân lô hộ lẻ và không nhận hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và nhà ở của tôi. Phường trả lời vậy có đúng không? Tôi phải làm thế nào để có thể hợp thức hóa quyền sử dụng đất ở và nhà ở.Xin cảm ơn.Huyen Le- Luật sư Phạm Đình Sơn trả lời:Về việc cấp giấy chứng nhận cho nhà đất không phù hợp với quy hoạch:Căn cứ điều 15 nghị định 84/2007/NĐ - CP ngày 25-5-2007 của Chính phủ quy định, hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất mà không có một trong các loại giấy hợp lệ, quy định tại khoản 1 điều 50 Luật đất đai, nhưng đất đã được sử dụng trong khoảng thời gian từ ngày 15-10-1993 đến trước ngày 1-7-2004, nếu không có tranh chấp, phù hợp với quy hoạch đã được xét duyệt thì được cấp giấy chứng nhận. Do đó, nếu căn nhà nêu trên phù hợp với quy hoạch được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt thì vẫn được cấp giấy chứng nhận. Nếu căn nhà không phù hợp với quy hoạch thì không được cấp giấy chứng nhận.Để biết căn nhà có phù hợp với quy hoạch hay không, theo quan điểm của tôi, ông/ bà cần liên hệ với một công ty đo đạc để tiến hành đo đạc, xác định vị trí căn nhà có phù hợp với quy hoạch không để chắc chắn căn nhà có đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận theo quy định.Trân trọng. Mọi thắc mắc liên quan đến vấn đề nhà đất, thủ tục giấy tờ liên quan đến sổ đỏ, sổ hồng... Hoặc bài vở cộng tác, bạn đọc gửi về mục Tư vấn nhà đất hoặc Địa ốc tại địa chỉ: diaoc@tuoitre.com.vn.Để chính xác về nội dung, vấn đề cần hỏi, bạn đọc vui lòng gõ có dấu font chữ Unicode. Chân thành cảm ơn. Ngày 6/7, phiên họp HĐND TP.HCM nóng’ bởi những câu hỏi chất vấn của các ĐB về các vấn đề quy hoạch nhà cao tầng, kẹt xe, các dự án trọng điểm… Đô thị nén” bởi nhà cao tầng Theo ĐB Nguyễn Minh Hồng, nhà cao tầng mọc lên ở các tuyến đường nhỏ hẹp khiến tình trạng ùn ứ giao thông đang ở mức báo động. Không biết TP quy hoạch nhà cao tầng theo mô hình nào: đô thị nén” ở New York hay Thượng Hải, với nhà cao tầng như những que tăm mọc chi chit cắm trên chiếc bánh ngọt?”. ĐB Nguyễn Thế Thanh đưa ra ví dụ về tuyến đường trung tâm - biểu tượng của TP như Đồng Khởi, Lê Duẩn đang bị cao ốc lấn át”. Ngay Nhà hát lớn TP cũng bị khách sạn Caravelle che khuất tầm nhìn. Xin hỏi lãnh đạo Sở Quy hoạch - Kiến trúc đang quy hoạch TP.HCM như thế nào?” Hội trường càng nóng” hơn khi ĐB Nguyễn Minh Hồng thẳng thắn: Có hay không áp lực thư tay, điện thoại đối với Giám đốc Sở khi duyệt các dự án cao ốc?. Ở khía cạnh khác, ĐB Huỳnh Công Hùng hỏi về xử lý vi phạm của các dự án. Năm ngoái và 6 tháng đầu năm nay, có bao nhiêu công trình vi phạm đã bị xử lý? Theo quy định, nhà từ 9 tầng trở nên gọi là cao ốc. Số tầng càng nhiều thì chỗ để xe và khoảng lùi trước mặt cao ốc càng rộng. Nhưng thực tế một số khu vực Parkson, đường Lê Thánh Tôn… người đến mua sắm, xe taxi dừng đậu tràn ra hai bên đường khiến người đi bộ không còn lối đi, vỉa hè bị chiếm dụng. Ngược với các câu hỏi bức xúc của đại biểu là cách trả lời chung chung kiểu trả bài” của Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc Trần Chí Dũng. Theo ông Dũng, quy trình cấp phép và thẩm định dự án cao ốc văn phòng, các nhà đầu tư muốn đăng ký xây dựng cần phù hợp với quy hoạch 1/2.000 của quận và địa phương. Ông Dũng khẳng định: Việc phát triển cao ốc nhất thiết phải có sự kiểm soát chặt chẽ, phải phù hợp với quy hoạch được duyệt. Một số dự án nhà cao tầng chúng tôi còn trình Hội đồng Kiến Trúc TP xem xét”. Nếu Giám đốc Sở cho rằng các dự án cao ốc đều không có sai phạm thì Ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND TP khẳng định sẽ giám sát các dự án này” - ĐB Hùng, Phó Ban Kinh tế - Ngân sách đáp lại. Sẽ cấm xe gắn máy một số tuyến đườngTheo ĐB Võ Văn Sen, muốn giảm tình trạng kẹt xe như hiện nay, TP phải cấm xe cá nhân. Chúng ta phải làm gì đi chứ? Cứ hết kỳ họp này qua kỳ họp khác, đến khi ông Giám đốc Sở hết nhiệm kỳ mà vấn đề kẹt xe, cấm xe cá nhân vẫn chưa được giải quyết” - ĐB Sen bức xúc nói. Giám đốc Sở GTVT Trần Quang Phượng nhẹ nhàng trả lời: Hạn chế xe cá nhân chỉ là một trong nhiều giải pháp chống kẹt xe. Chúng tôi sẽ nghiên cứu cấm xe gắn máy ở một số tuyến đường, dành đường riêng cho người đi bộ… Sở sẽ phối hợp với Sở Tài chính tăng phí đăng ký, phí lưu hành đối với xe gắn máy. ĐB Nguyễn An Bình cho biết các TP trên thế giới dân số hơn 5 triệu dân là đã có hệ thống đường trên cao, metro: Chưa thấy hợp quy thuốc bảo vệ thực vật TP nào như TP.HCM hơn 7 triệu dân mà chỉ có duy nhất đường dưới mặt đất. Ở Quảng Châu, Trung Quốc cách đây 5 năm đã có đường trên cao lên đến tầng thứ 5. Hiện họ đang xây đường trên cao ở tầng thứ 8, còn TP ta, các dự án đường trên cao vẫn nằm trong… quy hoạch”. Giải thích vấn đề này, ông Phượng cho biết, quy hoạch đường trên cao của TP với 4 tuyến theo các hướng đông, tây, nam, bắc đều đã có, hệ thống tuyến metro, xe điện mặt đất… cũng đang được triển khai. Còn Chủ tịch UBND TP Lê Hoàng Quân khẳng định, trong kỳ họp Đại hội Đảng bộ TP tới đây, đề án chống ùn tắc giao thông, ngập nước sẽ được đưa vào làm mục tiêu trọng điểm mà TP phải thực hiện trong 5, 10 năm tới. Thái Phương. Phụ huynh ít quan tâm tới tem quy chuẩn khi mua đồ chơi cho con. Ảnh: Xuân Ngọc. Đợt thanh tra nhằm phát hiện, xử lý kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật trong sản xuất, kinh doanh đồ chơi trẻ em. Ảnh minh họa Trước thực trạng trên Bộ KH-CN sẽ phối hợp với các cơ quan liên quan quyết định tiến hành cuộc thanh tra diện rộng chuyên đề trong toàn quốc về việc thực hiện quy định của pháp luật về tiêu chuẩn, chất lượng và sở hữu công nghiệp đối với tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu và buôn bán đồ chơi trẻ em. Để triển khai các nội dung cuộc thanh tra chuyên đề năm 2013, ngày 23/4/2013, Bộ trưởng Bộ KH-CN đã có Công văn số 1083/BKHCN-TTra đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương phối hợp chỉ đạo triển khai cuộc thanh tra diện rộng chuyên đề về đồ chơi trẻ em, đồng thời đã gửi công văn này tới Sở KH-CN 63 tỉnh/thành thông báo kế hoạch thanh tra chuyên đề năm 2013 và đề nghị Sở KH-CN các địa phương tích cực chuẩn bị và tham gia cuộc thanh tra chuyên đề nói trên. Hà Hồng .


III. Chứng nhận HACCP Đoàn đã làm việc và yêu cầu đơn vị cam kết nếu có sản phẩm trên thị trường đoàn sẽ đề nghị thu hồi giấy phép hợp quy và khi sản xuất và có sản phẩm cung cấp ra thị trường phải thông báo cho Bộ GTVT


Vụ việc được phát hiện khi lực lượng chức năng bắt quả tang 2 đối tượng Đào Mạnh Hà SN 1974, trú tại đường Ngô Gia Tự, phường Đằng Lâm, quận Hải An, Hải Phòng và Đỗ Anh Tú SN 1984, trú tại quận Lê Chân, Hải Phòng đang mua bán trái phép các chất ma túy. Tại thời điểm bắt quả tang, lực lượng làm nhiệm vụ khám xét và thu được trong người đối tượng Hà 2.000 viên ma túy tổng hợp. Mở rộng điều tra, khám xét nơi ở của 2 đối tượng, lực lượng chức năng thu thêm 230g ma túy tổng hợp dạng kê-ta-min, 20 viên ma túy tổng hợp, 8 bộ dụng cụ dùng để sử dụng ma túy tổng hợp, 2 cân điện tử, 2 xe gắn máy, 3 điện thoại di động, 1 máy vi tính cùng nhiều tang vật, tài liệu có liên quan.Thành Tâm. Theo nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng đảo Phú Quốc tỉnh Kiên Giang đến năm 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, huyện đảo Phú Quốc là khu kinh tế, hành chính đặc biệt. Đây sẽ là trung tâm du lịch, nghỉ dưỡng, giao thương quốc gia và trung tâm tài chính, ngân hàng tầm cỡ khu vực. Theo Bộ Xây dựng, để tạo điều kiện thu hút đầu tư, nâng cao khả năng cạnh tranh với khu vực và quốc tế, đảo Phú Quốc cần được nghiên cứu và đề xuất mô hình phát triển chính sách quản lý khu du lịch, giải trí có hoạt động kinh doanh casino phù hợp.Gia Khánh. Đó là một trong những nội dung quan trọng trong dự thảo Thông tư hướng dẫn quản lý chất lượng đồ chơi trẻ em trong nhà trường vừa được Bộ GD&ĐT công bố rộng rãi lấy ý kiến trước khi ban hành. Thông tư còn nêu rõ các đồ chơi bị cấm lưu thông trên thị trường theo các văn bản hiện hành của nhà nước thì không được trang bị, sử dụng trong nhà trường.VŨ PHƯỢNG. Thoạt nghe, thông tin trên có vẻ cũng bình thường, thế nhưng, thực chất đây chính là khởi đầu của một động thái hết sức quyết liệt của chính quyền thành phố Hà Nội trước thực trạng vi phạm về sử dụng đất đai đang có dấu hiệu gia tăng đáng ngại. Thực ra, từ cách đây vài năm, trong "cơn lốc" đô thị hóa cũng đã bùng phát một cuộc chạy đua dự án "để dành". Năm 2008, ngay sau khi Hà Nội mở rộng địa giới hành chính, dư luận cũng đã bàn tán nhiều đến thực trạng có những địa phương được nhập về Hà Nội ồ ạt phê duyệt dự án. Điển hình như xã Tiến Xuân huyện Thạch Thất, sau khi "về" Hà Nội thì gần như toàn bộ đất nông, lâm nghiệp của xã được nằm trong diện quy hoạch dự án đô thị, biệt thự. Song tiếc là đến nay thì toàn bộ 17 dự án được phê duyệt năm 2008 vẫn chỉ là… dự án. Rõ ràng, con số 10 doanh nghiệp với hơn 810ha được đề nghị thu hồi mới chỉ là "phần nổi của tảng băng chìm" về tình trạng vi phạm pháp luật đất đai. Theo thông tin từ Sở Tài nguyên - Môi trường Hà Nội, rà soát diện tích đất bỏ hoang đã phát hiện 118 dự án vi phạm Luật Đất đai, chậm hoặc chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính với Nhà nước. Hiện Hà Nội có tới 508 dự án với tổng diện tích 800ha ở 17 quận, huyện, thị xã "quên" chưa làm thủ tục quản lý đất đai, trong khi vẫn còn 12 địa phương khác "nợ" báo cáo thực trạng sử dụng đất. Nhiều dự án được báo cáo là hop quy hop chuan la gi đang xây dựng, song thực tế đang chờ phê duyệt hoặc bị tạm dừng, nhiều dự án bị tự chuyển nhượng khi chưa được thành phố chấp thuận. Doanh nghiệp "ôm đất" rồi bỏ hoang hóa, chỉ khổ người dân nhiều năm trời thấp thỏm không dám canh tác vì "đất thuộc diện đã quy hoạch". Việc quyết định thu hồi một lúc hàng trăm héc ta đất so với con số 5,3ha của 10 dự án bị thu hồi trong cả năm 2011 do chậm thi công cũng cho thấy thái độ cương quyết của Hà Nội trong việc xử lý các dự án "treo", thể hiện quyết tâm của thành phố trong nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, chấn chỉnh công tác quản lý đất đai. Tuy nhiên, cũng mong rằng thành phố xử lý quyết liệt hơn nữa, không chỉ dừng ở các dự án nhỏ, mà phải "sờ gáy" cả những dự án lớn, nhằm hạn chế tới mức thấp nhất tình trạng doanh nghiệp "xí phần" rồi bỏ hoang hóa vừa dễ nhờn kỷ cương, vừa gây lãng phí tài nguyên đất đai, trong khi rất nhiều địa phương hiện còn khó khăn về quỹ đất để xây dựng các công trình phúc lợi. Những trường hợp vi phạm phải xử lý triệt để, đồng thời xem xét, xử lý trách nhiệm của tổ chức và cá nhân buông lỏng quản lý dẫn đến sai phạm, nếu có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự phải chuyển cơ quan điều tra… Xin được nhắc lại kết luận của Bí thư Thành ủy Hà Nội mới đây về việc xử lý vi phạm trong quản lý trật tự xây dựng, rằng: Nếu không xử lý tương xứng với hành vi vi phạm thì không thể chấn chỉnh được, tình trạng vi phạm sẽ nghiêm trọng hơn rất nhiều lần.. Thực hành sản xuất tốt – GMP
Thép làm cốt bê tông Mặc dù đã có sự phối hợp liên ngành tiến hành thanh tra, kiểm tra song hiệu quả không cao. Tiến sĩ Hồ Tất Thắng, phó chủ tịch hội Tiêu chuẩn và bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam nhận xét: Cơ sở để quản lý chất lượng, an toàn vệ sinh là các tiêu chuẩn quốc gia và quy chuẩn kỹ thuật quốc gia. Cho đến nay Nhà nước đã ban hành hơn 80 tiêu chuẩn quốc gia về sữa và sản phẩm từ sữa nhưng chỉ mang tính định hướng. Chúng ta còn thiếu nhiều quy chuẩn kỹ thuật quy định mức giới hạn hàm lượng dinh dưỡng, yêu cầu an toàn và điều kiện vệ sinh cơ sở sản xuất, kinh doanh”.Trên thực tế, số vụ vi phạm về tiêu chuẩn chất lượng khá nhiều. Chẳng hạn tỷ lệ sữa có hàm lượng đạm thấp hơn so với tiêu chuẩn công bố là 50%, theo kết quả khảo sát của hội Tiêu chuẩn và bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam. Hàng rào thuế quan, cơ quan giám sát hành vi gian lận thương mại, vi phạm quyền lợi người tiêu dùng, kiểm soát quảng cáo sữa… thoạt nhìn có vẻ dày đặc là thế, nhưng sữa nhập vào Việt Nam giá 64.000đ/hộp nhưng đến tay người tiêu dùng lên lại cao hơn 220% so với giá vốn.Bích Thảo. Thực phẩm phải được làm sạch, để khô ráo trước khi sử dụng màng bọc bao phủ. Không sử dụng màng bọc đối với thực phẩm ăn ngay, lỏng, có tính kiềm hoặc acid dưa muối, sa lát trộn giấm..., nhiều dầu, mỡ hoặc thức ăn nóng trên 70 o C. Cục An toàn thực phẩm cũng khuyến cáo người tiêu dùng tuyệt đối không rã đông, chế biến bằng lò vi sóng hoặc các phương pháp gia nhiệt khác nướng, áp chảo, rán... Đối với thực phẩm khi vẫn đang sử dụng màng bọc. T. Bình. Ngoài yêu cầu các quận, huyện, thị xã thực hiện nghiêm các chương trình, kế hoạch phát triển hạ tầng đã đề ra, TP Hà Nội cũng phân công cụ thể từng nhiệm vụ cho 12 sở, ngành liên quan như Sở GTVT, Công thương, NN&PTNT, Xây dựng, TT-TT, GD-ĐT, Y tế, KH-CN... Đáng chú ý, UBND TP giao Sở Công thương từng bước chuyển đổi chức năng sang dịch vụ công cộng, công nghiệp sạch và công nghệ cao đối với các khu, cụm công nghiệp nằm trong các quận nội thành và vùng đô thị hạt nhân theo quy hoạch Vùng Thủ đô. Các cụm công nghiệp đang tồn tại ở khu vực vành đai xanh tiếp tục cho tồn tại nhưng hạn chế phát triển, từng bước chuyển đổi sang công nghệ cao, công nghiệp sạch cho phù hợp với quy hoạch chung của Thủ đô. Theo đề án đã được Chính phủ phê duyệt, đến năm 2020 sẽ cơ bản hoàn thành việc tìm kiếm, quy tập và hồi hương phần lớn số hài cốt liệt sĩ Việt Nam có thể tìm kiếm được, cả ở trong và ngoài nước. Để hoàn thành mục tiêu này, không thể không nói đến sự hỗ trợ to lớn của Chính phủ và nhân dân Campuchia trong việc tìm kiếm, cất bốc, quy tập và hồi hương quân tình nguyện Việt Nam. Hop quy Theo nội dung phiên họp lần thứ 12 diễn ra chiều ngày 20/6 tại Phnom Penh, giữa hai đoàn Ủy ban chuyên trách của Chính phủ Việt Nam và Campuchia, từ năm 2001 đến nay, hai bên đã hợp tác tìm kiếm, cất bốc và hồi hương khoảng 15.000 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh tại Campuchia qua các thời kỳ. Thượng tướng Nguyễn Thành Cung, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Chủ tịch Ủy ban chuyên trách Chính phủ Việt Nam ghi nhận, Việt Nam luôn đánh giá cao kết quả đạt được trong quan hệ phối hợp giữa hai Ủy ban chuyên trách Chính phủ hai nước thời gian qua. Những kết quả đó góp phần xây dựng, thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị láng giềng giữa Việt Nam và Campuchia ngày càng bền vững. Đoàn UB chuyên trách Chính phủ Việt Nam tặng quà lưu niệm cho Phó Thủ tướng Campuchia Về phần mình, Đại tướng Pol Saruon, Tổng Tư lệnh Quân đội Hoàng gia, Chủ tịch Ủy ban chuyên trách Chính phủ Campuchia khẳng định, Campuchia sẽ tiếp tục nỗ lực hết sức, tạo điều kiện tìm kiếm, cất bốc và hồi hương hài cốt liệt sỹ Việt Nam, chừng nào còn thông tin về mộ liệt sĩ Việt Nam thì còn tìm kiếm. Trước đó, chiều qua 19/6, trong buổi tiếp đoàn Ủy ban chuyên trách Chính phủ Việt Nam, bà Men Som On, Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Hội Hữu nghị Campuchia-Việt Nam cho biết, thúc đẩy nhanh việc tìm kiếm, hồi hương hài cốt liệt sĩ Việt Nam là chủ trương của Chính phủ và cũng là tình cảm và nguyện vọng chung của nhân dân Campuchia. Đoàn UB chuyên trách Chính phủ Việt Nam viếng Đài Tưởng niệm Quân Tình nguyện Việt Nam tại Campuchia Sau phiên họp lần thứ 12 ngày 20/6, đoàn Ủy ban chuyên trách Chính phủ Việt Nam đã tổ chức trao tặng Huân huy chương Hữu nghị và Bằng khen cho các cá nhân, đơn vị của Campuchia có thành tích trong hợp tác tìm kiếm, cất bốc và hồi hương hài cốt liệt sĩ Việt Nam. Theo ước tính, số lượng hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và các chuyên gia Việt Nam trên đất Campuchia còn khoảng trên 4.500 trường hợp. Trong giai đoạn mùa khô 2013-2014, hai bên phấn đấu tìm kiếm, quy tập khoảng 700 hài cốt liệt sĩ Việt Nam hy sinh tại Campuchia./.


Người dân tham quan Bảo tàng Tôn Đức Thắng TPHCM. Theo Bộ VH-TT-DL, di tích Địa điểm lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng tại XNLH Ba Son đã được xếp hạng di tích quốc gia ngày 12-8-1993. Khu vực ụ tàu gần xưởng cơ khí đã được Cục Di sản văn hóa thỏa thuận về mặt chủ trương xây dựng hồ sơ di tích bổ sung vào di tích Địa điểm lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng tại XNLH Ba Son tại công văn số 919 ngày 17-11-2009. Vì vậy, theo quy định của Luật Di sản văn hóa, các di tích nêu trên cần được bảo vệ theo đúng khoanh vùng bảo vệ di tích đã được thiết lập. Việc quy hoạch, bảo tồn, phát huy giá trị di tích và việc xây dựng gần khu vực di tích đã xếp hạng cần phải bảo đảm giữ gìn di tích và có ý kiến của Bộ VH-TT-DL. Sở dĩ có động thái này là vì trước đó, Bộ VH-TT-DL đã nhận được báo cáo về việc quy hoạch chi tiết 1/500 khu Nhà máy đóng tàu Ba Son với phương án dỡ bỏ toàn bộ di tích Địa điểm lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng tại XNLH Ba Son tổng diện tích 1.949,48 m2, sau đó làm thành mô hình theo tỷ lệ thu nhỏ. Toàn bộ hiện vật sẽ đưa vào trưng bày trong Bảo tàng lịch sử Ba Son dự kiến và khu vực ụ tàu được xây dựng từ năm 1884 chỉ được giữ lại một phần nhỏ phía đầu ụ tàu, nơi có ghi niên đại. Gần đây, câu chuyện bảo tồn di sản văn hóa thực sự đã nóng” hơn tại nhiều hội thảo khoa học và chốn nghị trường. Lãnh đạo TP và các cấp ngành luôn quan tâm làm sao để phát huy tốt các giá trị của di sản văn hóa và giúp người dân nâng cao ý thức hơn nữa trong việc bảo vệ di sản văn hóa. Thực tế, ngoài những đơn vị bảo vệ, phát huy tốt giá trị di tích cũng có không ít nơi, nhiều người hành xử với di tích chưa đúng đạo lý và luật lệ. Ba Son là cái nôi phong trào đấu tranh của giai cấp công nhân Việt Nam tại Sài Gòn từ trước giải phóng và xưởng cơ khí mang số 323, đường số 12 trong khuôn viên xí nghiệp là nơi người thợ máy Tôn Đức Thắng từng làm việc và hoạt động cách mạng trong thời gian dài. Vì vậy, UBND TPHCM lưu ý, khi quy hoạch khu đất này các di tích xưởng đóng tàu Ba Son và nhà lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng phải được giữ gìn, hài hòa giữa bảo tồn và phát triển. Thế nhưng, phương án bảo tồn di tích đang hiện hữu này lại là dỡ bỏ toàn bộ địa điểm di tích, sau đó làm lại thành… mô hình theo tỷ lệ thu nhỏ. Còn toàn bộ xưởng lịch sử Ba Son được đề xuất bảo tồn bằng cách chụp ảnh, ghi hình lại những địa điểm, hiện vật liên quan đến Chủ tịch Tôn Đức Thắng làm tư liệu để trình chiếu cho người dân xem khi đến tham quan nơi đây!? Vô hình trung cách làm này đã biến di sản văn hóa từ hữu hình thành vô hình, từ di sản văn hóa vật thể thành ra phi vật thể! Còn nhớ cách đây không lâu, câu chuyện về công trình thủy đài 115 tuổi gồm tháp nước, giếng lớn và nhà máy bơm - hệ thống ngầm, nằm trong khuôn viên Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn, số 1 Công trường Quốc Tế, quận 3 được đề xuất bảo tồn khi đang quy hoạch thực hiện dự án xây dựng cao ốc trung tâm thương mại - văn phòng - khách sạn. Ai cũng nghĩ sự việc sẽ trở nên rất phức tạp. Tuy nhiên, ngay khi nhận tin công trình thủy đài sẽ được lập hồ sơ xếp hạng di tích cấp TP, đơn vị chủ đầu tư không những đã chủ động báo cáo Thường trực UBND TP, xin ý kiến chỉ đạo, hướng dẫn để công ty bảo đảm kế hoạch, tiến độ dự án mà còn nhiệt tình hỗ trợ các ngành chức năng thực hiện khảo sát và lập hồ sơ cho di tích kiến trúc nghệ thuật này. Hai câu chuyện đều hướng về quy hoạch phát triển và bảo tồn di sản văn hóa nhưng không phải nơi nào người ta cũng nhận thức đầy đủ tầm quan trọng của di sản. Vì vậy, nhà nước cần định hướng và chỉ đạo thực hiện cụ thể theo luật định, nhất là những di tích liên quan đến lãnh tụ và mang ý nghĩa giáo dục truyền thống sâu sắc. Minh An. Xây dựng - Thiết kế cơ sở hạ tầng kỹ thuật Đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật - giai đoạn 2 177,84ha của dự án Khu đô thị thương mại và du lịch Văn Giang Ecopark tại phía Tây Bắc tỉnh Hưng Yên huyện Văn Giang cơ bản phù hợp với Quy hoạch chi tiết 1/500 theo Quyết định số 1749/QD-UBND ngày 11/09/2013 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu đô thị thương mại – du lịch Văn Giang Ecopark. Đó là nhận xét của Bộ Xây dựng đối với Cty CP Đầu tư và Phát triển đô thị Việt Hưng xin góp ý kiến về TKCS dự án hạ tầng kỹ thuật - giai đoạn 2 177,84ha. Bộ Xây dựng chỉ đạo: Chủ đầu tư sử dụng nguồn nước cấp tự khai thác. Do đó, để được phép khai thác nguồn nước ngầm phục vụ cho dự án thì chủ đầu tư phải được cơ quan có thẩm quyền xem xét cho phép ; liên hệ với Tổng Công ty điện lực Miền Bắc để đảm bảo được cấp điện cho dự án theo quy hoạch được duyệt. Chủ đầu tư đã đề xuất trạm xử lý nước thải để phục vụ cho dự án. Nước thải sinh hoạt phải đảm bảo xử lý đạt tiêu chuẩn môi trường theo Quy chuẩn 14-2008/BTNMT quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt trước khi thoát ra hệ thống thoát nước khu vực. Trước khi triển khai bước thiết kế tiếp theo cần tiến hành thí nghiệm hiện trường, kiểm tra sức chịu tải của cọc móng để điều chỉnh kích thước và số lượng cọc nếu cần thiết, đảm bảo an toàn công trình. Trong quá trình thi công xây dựng và sử dụng công trình, phải có biện pháp đảm bảo vệ sinh môi trường, đảm bảo an toàn cho công trình và công trình lân cận. Rác thải phải được thu gom, vận chuyển đến nơi chôn lấp hoặc xử lý theo quy định. Chủ đầu tư và tư vấn thiết kế hoàn toàn chịu trách nhiệm về an toàn công trình, chất lượng xây dựng công trình; Liên hệ với cơ quan chuyên môn về xây dựng để thực hiện công tác thẩm tra thiết kế kỹ thuật theo quy định của pháp luật hiện hành; Tuân thủ các quy định phòng cháy chữa cháy, thoát hiểm, an toàn sử dụng và vệ sinh môi trường theo quy định. Chỉ đưa công trình vào sử dụng sau khi được chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền theo quy định của Luật Phòng cháy chữa cháy; Luật Bảo vệ Môi trường Dự án: Đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật - giai đoạn 2 177,84ha của dự án Khu đô thị thương mại và du lịch Văn Giang Ecopark. Quy mô sử dụng đất: 177,8439 ha bao gồm cả 6,4161 ha diện tích tuyến đường liên tỉnh Hà Nội – Hưng Yên. Địa điểm xây dựng: phía Tây Bắc tỉnh hợp quy Hưng Yên, thuộc ranh giới quản lý hành chính của 03 xã Xuân Quan, Phụng Công và Cửu Cao, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên. Mục tiêu đầu tư: Xây dựng đồng bộ toàn bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật khu vực dự án. Tổng mức đầu tư dự án dự kiến : khoảng 2.364,568 tỷ đồng. Nguồn vốn: Nguồn vốn tự có hoặc vay vốn của Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển đô thị Việt Hưng. Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển đô thị Việt Hưng Theo giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần số 0101395308 cấp lần đầu ngày 19/08/2003, đăng ký thay đổi lần thứ 11 ngày 05/10/2012 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hưng Yên cấp. Nhà thầu lập thiết kế cơ sở: Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư Glopan Theo giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần số 0104098776 cấp lần đầu ngày 11/08/2009, đăng ký thay đổi lần thứ 3 ngày 13/05/2013 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp. Nhà thầu khảo sát địa chất, địa hình: Liên hiệp khảo sát địa chất và xử lý nền móng công trình Theo giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ số A-037 ngày 28/11/2006 do Bộ Khoa học và Công nghệ cấp Tố Anh. Xem nhiều nhất Lãi suất VND liên ngân hàng tăng ở hầu hết các kỳ hạn Các ngân hàng đồng loạt giảm tỷ giá USD 5 tháng, KBNN từ chối thanh toán gần 80 tỷ đồng Ngân hàng Việt gấp rút tuân thủ FATCA Xử lý nợ xấu, nhanh nhưng phải đúng pháp luật. Lục quân Na Uy tham gia tập trận Flotex Silver Rein II .. Chứng nhận ISO 9001 Giá vàng - CK 3,647,000/chỉ KQ XS Chứng khoán. Tại các quận nội thành, không được phép tổ chức kho, bãi trung chuyển VLXD gây bụi, cồng kềnh, dễ cháy... Đối với xi măng, vôi cục phải che đậy kín, tuân thủ quy định về thời gian được phép vận chuyển của thành phố. UBND phường, xã có trách nhiệm quản lý nhà nước hoạt động kinh doanh VLXD trên địa bàn. Khánh Linh. Tập đoàn Nam Cường bị đề nghị thu hồi 8 triệu m2 đất Các dự án này đã được phê duyệt từ năm 2008. Sau khi Hà Nội mở rộng địa giới hành chính 1-8-2008, 4 dự án đô thị này đều phải tạm dừng để phục vụ việc lập Quy hoạch chung QHC xây dựng Thủ đô Hà Nội. Tiếp đó, sau khi Thủ tướng Chính phủ phê duyệt QHC, dự án Khu đô thị Thạch Thất không còn phù hợp với mục đích phát triển đô thị. Do đó, Tập đoàn Nam Cường đã chủ động làm việc với Sở TN-MT và các cơ quan liên quan, đề xuất việc giao lại dự án này cho thành phố. Cũng theo QHC đã được duyệt, dự án đường trục Bắc – Nam vẫn giữ nguyên. Do đó, căn cứ QHC, để tiếp tục triển khai dự án đã được Chính phủ chấp thuận theo hình thức xây dựng – chuyển giao BT, Tập đoàn Nam Cường đề nghị Chính phủ và UBND TP Hà Nội cho phép làm chủ đầu tư các dự án Khu đô thị sinh thái Chương Mỹ, Phúc Thọ và một phần dự án Khu đô thị Quốc Oai, để làm dự án đối ứng cho đường trục Bắc - Nam. Hiện nay, UBND TP Hà Nội đang chỉ đạo lập quy hoạch phân khu và quy hoạch chi tiết để có cơ sở triển khai 3 dự án đô thị nói trên. Cũng theo ông Trần Oanh, việc chưa triển khai các bước của dự án Khu đô thị Thạch Thất giúp các bên liên quan giảm tới mức thấp nhất thiệt hại khi Tập đoàn Nam Cường bàn giao lại dự án. Từ năm 2008 tới nay, các diện tích đất thuộc phạm vi dự án vẫn được người dân sử dụng phục vụ sản xuất bình thường. Chính quyền vẫn quản lý theo quy định. Chỉ có Tập đoàn Nam Cường thiệt hại nhất định bởi chi phí trong quá trình lập quy hoạch và chuẩn bị đầu tư dự án. Tổng Giám đốc Tập đoàn Nam Cường cũng kiến nghị, với các dự án BT, cơ quan quản lý Nhà nước cần quan tâm để dự án triển khai đúng tiến độ, nhất là các dự án đối ứng. Tới nay, tại Hà Nội, Nam Cường đã hoàn thành 2 dự án BT lớn dự án đường Lê Văn Lương kéo dài và đường trục phía Bắc Hà Đông, đã đưa vào khai thác, đem lại hiệu quả kinh tế - xã hội cao cho khu vực phía Tây Thủ đô. Với dự án đường trục Bắc – Nam, trục phát triển quan trọng phía Tây Hà Nội, Nam Cường kiến nghị TP quan tâm, sớm giao các dự án hoàn vốn để Tập đoàn khẩn trương thực hiện dự án theo đúng kế hoạch. Đến nay, Nam Cường đã đầu tư hơn 1.000 tỷ đồng cho dự án này 6km đầu tiên và hạng mục cầu vượt Đại lộ Thăng Long. Thành Nam Ghi. Ảnh minh họa. Nguồn internet - Luật gia Trần Hà Bộ Tư pháp trả lời: Để đảm bảo chất lượng của bản sao hợp quy và hợp chuẩn được chứng thực, Khoản 2 Điều 13 Nghị định số 79/2007/NĐ-CP ngày 18/5/2007 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký đã quy định: Người thực hiện chứng thực phải kiểm tra tính hợp pháp của bản chính,…”. Ngoài ra, Điều 16 của Nghị định này quy định các trường hợp không được chứng thực bản sao từ bản chính, trong đó có các trường hợp là: 1. Bản chính được cấp sai thẩm quyền hoặc giả mạo; ... 3. Bản chính không được phép phổ biến trên các phương tiện thông tin đại chúng theo quy định của pháp luật”. Như vậy, căn cứ quy định này, người thực hiện chứng thực phải chịu trách nhiệm về tính hợp pháp và một số điều kiện của bản chính. Đối với giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt thì người thực hiện chứng thực có thể kiểm tra các điều kiện này, nhưng đối với giấy tờ, văn bản bằng tiếng nước ngoài thì việc kiểm tra sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Vì vậy, tuy Nghị định số 79/2007/NĐ-CP không quy định việc dịch giấy tờ, văn bản bằng tiếng nước ngoài sang tiếng Việt trước khi thực hiện chứng thực bản sao, nhưng người thực hiện chứng thực vẫn có thể yêu cầu dịch để đảm bảo an toàn cho hoạt động chứng thực bản sao từ bản chính.

.

Thứ Năm, ngày 29 tháng 5 năm 2014

Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hạn chế.

CHỨNG NHẬN ISO 9001 Đông Á trở thành thị trường lớn thứ 2 trên thế giới được cấp giấy chứng nhận về quản lý an toàn thực phẩm sau châu Âu


I. Chứng nhận ISO 14001 Đông Á trở thành thị trường lớn thứ 2 trên thế giới được cấp giấy chứng nhận về quản lý an toàn thực phẩm sau châu Âu


Chi tiết xem file đính kèm tại đây. Đối với cá nhân nguời Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở Việt Nam có hộ khẩu tại địa phương sẽ nộp hồ sơ và giấy chứng nhận kết đôi trong au tại văn phòng đăng ký quyền đất thuộc Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện còn gọi là văn phòng đăng ký sử dụng đất cấp huyện..


KINH DOANH. Đối với cá nhân nguời Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở Việt Nam có hộ khẩu tại địa phương sẽ nộp hồ sơ và giấy chứng nhận tại văn phòng đăng ký quyền đất thuộc Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện còn gọi là văn phòng đăng ký sử dụng đất cấp huyện. GIAO THƯƠNG. Số tiền tối thiểu để đầu tư vào quỹ chỉ với 5 triệu đồng cho lần mua đầu tiên và 1 triệu đồng cho các lần mua tiếp theo.. Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008 KINH DOANH. Đối với cá nhân nguời Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở Việt Nam có hộ khẩu tại địa phương sẽ nộp hồ sơ và giấy chứng nhận tại văn phòng đăng ký quyền đất thuộc Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện còn gọi là văn phòng đăng ký sử dụng đất cấp huyện. GIAO THƯƠNG. Số tiền tối thiểu để đầu tư vào quỹ chỉ với 5 triệu đồng cho lần mua đầu tiên và 1 triệu đồng cho các lần mua tiếp theo.


II. Chứng nhận ISO 22000 Trao giấy chứng nhận và tặng thưởng 110 triệu đồng cho các sản phẩm đạt giải


Sợi hủ tiếu được sản xuất từ nguyên liệu bột gạo vùng Gò Cát thơm, - Hết là thế nào? - Nina bùng lên. Giá trị chứng khoán đăng ký bổ sung: 1.500.000.000.000 đồng.Tổng số chứng khoán đăng ký hiện tại của SHB là 200 triệu cổ phiếu với tổng giá trị 2.000 tỷ đồng., cũng như kỹ năng ứng phó đối với mỗi trường hợp gian lận thương mại để các DN sẵn sàng chủ động hơn...- Xin cảm ơn bà !Quốc Anh thực hiện. Chế tài xử phạt sẽ được áp dụng trong trường hợp doanh nghiệp vi phạm, dẻo và được nhiều người ưa chuộng. Diện tích đất lâm nghiệp đã được cấp giấy chứng nhận đạt 8.841.606ha, thụ lý hồ sơ chuyển giao hồ sơ cho cơ quan phụ trách để cấp giấy chứng nhận theo quy định mới.. Chứng nhận hợp quy thuốc bảo vệ thực vật Tổ chức tư vấn phát hành cho Công ty là Công ty Chứng khoán Ngân hàng Đông Á. Mỗi một Chứng nhận DN đạt được bằng chính nỗ lực và thực lực của DN sẽ giúp DN gia tăng uy tín thương hiệu và phát triển bền vững. Việc cấp C/O trong khuôn khổ FTA hiện đang do Bộ Công Thương đảm nhiệm. Những kết quả và thành tích học tập của các học viên trong thời gian qua đã minh chứng cho việc GLN kết hợp thành công tất cả những biện pháp này.


Nếu làm manh mún như hiện nay thì khách hàng nước ngoài không biết nên không thể bán giá cao được”.. Hiện nay sản phẩm nông sản đã được chung nhan hop quy thuc an chan nuoi ViêtGAP nhưng chưa được dán nhãn để người tiêu dùng phân biệt. T.Thu Làm thủ tục hải quan tại một cửa khẩu ở Việt Nam. Miếng đất đã được mua đi bán lại cả chục lần bằng giấy tay – có xác nhận của phường – nên việc tìm chủ đất gốc là rất khó.. Vietgap chăn nuôi Nếu làm manh mún như hiện nay thì khách hàng nước ngoài không biết nên không thể bán giá cao được”.. Hiện nay sản phẩm nông sản đã được chứng nhận ViêtGAP nhưng chưa được dán nhãn để người tiêu dùng phân biệt. T.Thu Làm thủ tục hải quan tại một cửa khẩu ở Việt Nam. Miếng đất đã được mua đi bán lại cả chục lần bằng giấy tay – có xác nhận của phường – nên việc tìm chủ đất gốc là rất khó.


III. Chứng nhận HACCP Việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất chậm là do nhiều lý do khác nhau


Document.getElementByIdctl00_cphContent_lblContentHtml.style.fontSize=Zoom+px;. Việc liên tục gặt hái thành công và giành được những chung nhan uy tín tại Nhật Bản đã chứng minh tầm ảnh hưởng của những cô gái SNSD giờ đây thực sự rất lớn mạnh. Trong đó có việc phối hợp với Hải quan các nước nhằm phát hiện các chứng từ C/O giả và thông báo cho VN.Chúng tôi đã lập mạng lưới trao đổi thông tin nhằm phát hiện sớm và kịp thời những trường hợp gian lận bằng cách gửi giữ liệu C/O cấp hàng ngày cho phía đối tác. . .. Chứng nhận Vietgap chăn nuôi Document.getElementByIdctl00_cphContent_lblContentHtml.style.fontSize=Zoom+px;. Việc liên tục gặt hái thành công và giành được những chứng nhận hợp quy thực phẩm uy tín tại Nhật Bản đã chứng minh tầm ảnh hưởng của những cô gái SNSD giờ đây thực sự rất lớn mạnh. Trong đó có việc phối hợp với Hải quan các nước nhằm phát hiện các chứng từ C/O giả và thông báo cho VN.Chúng tôi đã lập mạng lưới trao đổi thông tin nhằm phát hiện sớm và kịp thời những trường hợp gian lận bằng cách gửi giữ liệu C/O cấp hàng ngày cho phía đối tác. . .


Vướng mắc hiện nay là tồn đọng một số lượng lớn GCN đã cấp nhưng dân chưa đến nhậnước khoảng gần 10.000 giấy. Việt Nam xem xét thí điểm DN tự chứng nhận xuất xứT.Thu. Liên Phương TTXVN. Xoài cát Hòa Lộc là một trong bảy chủng loại trái cây chủ lực có lợi thế cạnh tranh của tỉnh Tiền Giang.. Hợp chuẩn cửa nhựa UPVC Vướng mắc hiện nay là tồn đọng một số lượng lớn GCN đã cấp nhưng dân chưa đến nhậnước khoảng gần 10.000 giấy. Việt Nam xem xét thí điểm DN tự chứng nhận hợp quy là gì xuất xứT.Thu. Liên Phương TTXVN. Xoài cát Hòa Lộc là một trong bảy chủng loại trái cây chủ lực có lợi thế cạnh tranh của tỉnh Tiền Giang.

.